En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken ber Norge ta imot flest mulig flyktninger

Metodistkirken ber Norge ta imot flest mulig flyktninger

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
30.06.2015
Metodistkirkens Årskonferanse vedtok en utfordrende uttalelse som ber om en mer radikal flyktningepolitikk.
Metodistkirken ber Norge ta imot flest mulig flyktningerMetodistkirken i Norge ber Norske myndigheter ta grep for å redde, ta imot og hjelpe så mange flyktninger som mulig.

 

Uttalelse fra Metodistkirken i Norge

 

Metodistkirken i Norge mener at alle mennesker er likeverdige i Guds øyne og elsket av ham. Vi har også som medmennesker en ufravikelig plikt til å hjelpe de som trenger vår hjelp.

Vi ønsker derfor at vi som samfunn må vise mer solidaritet med flyktningene rundt Middelhavet, og krever at våre politikere må gå foran og vise handlekraft.

Verden står overfor en katastrofal flyktningkrise. Ikke siden andre verdenskrig har vi sett flere mennesker på flukt. Over 52 millioner mennesker er nå på flukt fra krig og konflikter.

Den ekstreme situasjonen til båtflyktningene i Middelhavet og flyktningene fra Syria er en grufull påminnelse om verdens urettferdighet, og krever ekstraordinære humanitære tiltak.

Metodistkirken ønsker ikke at vi skal være en generasjon som gjorde nestekjærlighet om til en debatt om budsjett og politiske spill. Vi ønsker at vårt Norge skal huskes for sin radikale

nestekjærlighet, og vi utfordrer oss alle til å åpne våre hjem.

 

METODISTKIRKEN I NORGE BER DERFOR NORSKE MYNDIGHETER OM Å:

  •     Øke innsatsen i Middelhavet så raskt som mulig.
  •     Øke økonomisk støtte til søke- og redningsoperasjoner.
  •     Øke økonomisk støtte til mottak av flyktninger og bosetting i kommunene.
  •     Ta imot flest mulig flyktninger samt hjelpe dem som er i flyktningleirer.
  •     Kreve at flyktningenes menneskerettigheter ivaretas hvor retten til liv er det mest grunnleggende.
  •     Gå foran og søke å oppnå en mer balansert og rettferdig fordeling av ansvar mellom de europeiske landene.

 

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer
Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone