En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hva kan vi gjøre?

Hva kan vi gjøre?

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
05.09.2015
Flyktningkatastrofen i Europa krever en innsats fra hver og en av oss. Tiden for konkret innsats er nå. Både som enkeltmetodister og menigheter kan vi gjøre en forskjell i hverdagen til de som flykter fra krig og elendighet for å komme hit til Norge og Europa.
Hva kan vi gjøre?Europa opplever en strøm av medmennesker som trenger hjelp, en nødhavn og et nytt liv i fredlige omgivelser.

Metodistkirkens hovedstyre som er samlet til møte fredag 4. og lørdag 5. september oppfordrer på det sterkeste alle metodister til å:

 

- Gi penger til Kirkens Nødhjelps arbeid i Europa, både privat og i kollekt. Send AKUTT til 2468 eller bruk kontonummer 1602.40.26535.
- Ta initiativ til at menigheten kan bidra til matutdelinger eller andre tiltak i nærområdet.
- Der det er mottak for flyktninger og asylsøkere i nærheten, ta initiativ til at menigheten kan bidra praktisk.

 

Metodistkirken ønsker at vi skal være en generasjon som ikke gjør nestekjærlighet til en debatt om budsjett og politiske spill. Vi ønsker at Norge skal huskes for sin radikale nestekjærlighet, og vi utfordrer oss alle til å åpne våre hjem.

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
#HentBarnaVåreHjem
2019-09-17
Ledelsen i Metodistkirken støtter initiativet fra Religions- og livssynslederforumet i STL om å hente IS-barna hjem til Norge. Les mer
Norges Kristne Råd med uttalelse. Les mer
Det er med sorg vi den siste tiden har fulgt det offentlige ordskiftet om norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak. Som ledere i Metodistkirken etterlyser vi handling fra myndighetene som ivaretar disse barnas rettigheter. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone