En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Den forutgående nåde

Den forutgående nåde

17.12.2012
– en motivasjonsfaktor til frimodig evangelisering?

NÅDE er et viktig begrep og samtidig et mangfoldig begrep. Innenfor metodistisk teologi snakker vi om den firefoldige Guds nåde, forstått som forutgående, rettferdiggjørende, helliggjørende og herliggjørende nåde. I denne oppgaven sier jeg særlig noe om den forutgående nåde. Tom G. Johnsen

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone