En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Den kristne samtalen – et glemt nådemiddel i Metodistkirken

Den kristne samtalen – et glemt nådemiddel i Metodistkirken

17.12.2012
Oppgaven handler om det nådemidlet som John Wesley kalte "Christian Conferencing"

Oppgaven handler om det nådemidlet som John Wesley kalte "Christian Conferencing". Dette nådemidlet har fra metodismens begynnelse hatt en avgjørende betydning for metodistiske spiritualitet, og for utviklingen av kirkens teologi og organisasjon. I oppgaven reiser jeg spørsmålet om dette nådemidlet er blitt glemt i Metodistkirken, og jeg trekker en konklusjon om at "en økt bevissthet om dette nådemidlet kan bidra til fornye kirken". Øyvind Helliesen

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone