En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hvordan leve et hellig liv?

Hvordan leve et hellig liv?

17.12.2012
En komparativ fremstilling av John Wesley's og Thomas à Kempis' forståelse av helliggjørelsen.


Hva er karakteristisk ved John Wesley's teologi om helliggjørelsen? I hvor stor grad henter han inspirasjon fra Thomas à Kempis, og med det også den katolske tradisjon, når det gjelder forståelsen av helliggjørelse og det å leve et hellig liv? Hvordan påvirker samtid og tradisjon deres tanker om hva det vil si å leve et hellig liv? Denne avhandlingen sammenligner Wesley med en av hans inspirasjonskilder: Thomas à Kempis, en katolsk munk som levde på 1400-tallet og som skrev den verdensberømte boken "Kristi etterfølgelse". Hilde Kristin Hannestad Tveter

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone