En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kontemplativ tenkning og bønn

Kontemplativ tenkning og bønn

17.12.2012
Innholdet i den kontemplative tenkning beskrives ved gjennomgang av tre sentrale begrepsområder: "forening med Gud", "det sanne selvet" og "kjærlighetslengsel".

Innholdet i den kontemplative tenkning beskrives ved gjennomgang av tre sentrale begrepsområder: "forening med Gud", "det sanne selvet" og "kjærlighetslengsel". Den kontemplative bønnen blir en bønn uten ord, om full overgivelse til Gud for å bli preget av det gudsbildet vi er skapt i, skriver Ola Westad i sin masteroppgave.

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone