En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Pakten og nåden

Pakten og nåden

17.12.2012
Pakten og nåden -en studie av the United Methodist Church' diakonat sett i lys av John Wesleys teologi.

Pakten og nåden -en studie av the United Methodist Church' diakonat sett i lys av John Wesleys teologi. En hovedfagsoppgave i Helsefag hovedfag - studieretning diakoni av Vetle Karlsen Eide.

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone