En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>MUA - Metodistkirkens ungdomsarbeid

MUA - Metodistkirkens ungdomsarbeid

17.12.2012
Har “Purpose Driven Youth ministry” noe å tilføre ungdomsarbeid i Metodistkirken?

Målet for avhandlingen til Dag Martin Østevold er å gi en beskrivelse og analyse av “Purpose Driven Youth ministry” - konseptet slik det kommer til uttrykk i arbeidet til Doug Fields, ungdomspastor i Saddleback Community Church. Dette konseptet for et helhetlig ungdomsarbeid har hatt vesentlig innflytelse på tenkningen i mange menigheter i USA og Europa, rundt det å drive ungdomsarbeid, de siste ti årene. Dernest har jeg prøvet å undersøke hvilken strategi og teologi som ligger bak PDYM. Det viktigste spørsmålet er : Har PDYM noe å tilføre ungdomsarbeid i Metodistkirken ? Er prinsippene i PDYM overførbare til norsk kontekst og finnes der likhetstrekk mellom prinsippene bak denne tenkningen sammenlignet med prinsippene for ”Naturlig Kirkevekst?

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone