En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Gjestfrihet og raushet i adventstiden

Gjestfrihet og raushet i adventstiden

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
27.11.2015
Nå er vi inne i adventstiden og skal snart feire jul, skriver Norges Kristne Råd til alle sine medlemmer.
Gjestfrihet og raushet i adventstiden

 

 

Nå er vi inne i adventstiden og skal snart feire jul. I den sentrale historien som hører julen til, møter vi et ungt par fra Midtøsten som venter på at barnet deres skal bli født. De leter etter et sted å bo, men alle herbergene er fulle og ingen vil gi dem husrom. Til slutt får de lov til å sove i en stall.

Denne fortellingen er like aktuell i dag, over to tusen år etter at det skjedde. Mennesker på flukt kommer til Norge for å søke husly og trygghet. Hvordan vil historien omtale vårt møte med flyktningene som kommer hit?

Jesus sa blant annet: "For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg" (Matt 25:35). Dette understreker at vi i den fremmede ser Kristus selv. Den gjestfriheten vi er kalt til å vise, er derfor en gave både for den som mottar og den som gir hjelp.

Vi vil utfordre dere til å benytte adventstiden til et spesielt fokus på flyktningene. Rent konkret vil vi oppfordre til:

  • Å melde seg som frivillig som representant for mindreårige asylsøkere. Mange ungdommer kommer ikke videre i asylsøkeprosessen fordi de ikke har en slik representant. Ta kontakt med Fylkesmannen for å få mer informasjon.
  • Å kontakte lokale asylmottak for å bli besøksvenn, bidra med språkopplæring, leke med barn eller gi kunnskap om det norske samfunnet. En oppdatert oversikt over asylmottak finnes alltid tilgjengelig på UDIs nettsider.
  • At lokale menigheter går sammen og inviterer flyktninger til et måltid, enten i en lokal kirke, på et asylmottak eller i annet egnet lokale, for på den måten understreke den lange tradisjonen et måltid har for fellesskap og vennskap.

 

Terje Aadne                                    Knut Refsdal
Styreleder                                        Generalsekretær

 

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Lignende artikler
11.-18. november arrangerer kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, Global uke mot moderne slaveri. Tilsynsprest Knut Refsdal sier at dette er en kamp som har vært sentral for metodister siden begynnelsen. Les mer
Kirkeledere fra hele kirkenorge var samlet i dag for å takke den avtroppende generalsekretæren. Les mer
Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge inviterer til en konferanse om religion, religiøse forsamlinger og religiøse lederes rolle i integreringsarbeid. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone