En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>– En historisk presteordinasjon

– En historisk presteordinasjon

12.01.2016
Maria Pedersen (26) ble søndag 10. januar ordinert til prest i Den norske kirke. Samtidig ble hun utnevnt til prestetjeneste i Centralkirken i Oslo.
– En historisk presteordinasjonTilsynsmann Øyvind Helliesen, nyordinert prest Maria Pedersen, biskop Erling Pettersen og diakon Tove Odland samlet etter ordinasjonen i Avaldsnes kirke søndag 10. januar. Foto: Dagfinn Matre.

Norges Kristne Råds generalsekretær, Knut Refsdal, karakteriserer det som skjedde i Avaldsnes kirke på Karmøy en «kirkehistorisk, økumenisk begivenhet». Da ordinerte biskop Erling Pettersen Maria Pedersen til prest i den lutherske kirke, til tjeneste i metodistmenigheten i Oslo sentrum.

Metodistkirkens tilsynsmann Øyvind Helliesen deltok ved ordinasjonen, og utnevnte henne formelt til prest i Centralkirken ved kirkekaffen etter ordinasjonsgudstjenesten.
– Det er ikke første gang en luthersk prest gjør tjeneste i Metodistkirken, men det er første gang at en prest utnevnes til tjeneste hos oss direkte etter ordinasjonen. At det skjedde i Avaldsnes kirke var ekstra fint, her har både kateket Sigrid Dysjeland og kantor Arnfinn Tobiassen sterke tilknytninger til Metodistkirken. For meg var det et høytidelig og sterkt øyeblikk da jeg fikk legge stolaen på Maria skuldre - og be for henne og den tjenesten hun går inn i, sier Øyvind Helliesen.

Maria Pedersen, som vokste opp på Karmøy, har de siste sju årene studert ved Menighetsfakultetet. De siste fem og et halvt år har hun også vært ansatt som barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken.
– Jeg måtte google «Metodistkirken» før jeg sendte søknaden om den stillingen, for jeg visste nesten ingenting om dette kirkesamfunnet. Jeg følte meg veldig usikker på hva jeg gikk til, sier Pedersen til Centralkirkens kontaktblad, Centralt.
– Men det har vært en veldig fin tid. Jeg er takknemlig for at jeg kom til nettopp denne flergenerasjonsmenigheten. Tjenesten her har vært viktig som supplement til prestestudiet. Denne kombinasjonen av teori og praksis har gjort meg til den teologen og predikanten jeg er blitt, sier Pedersen, som ble utfordret til å gå inn i prestetjeneste i Metodistkirken.

Fra januar 2016 er hun Ola Westads prestekollega i Centralkirken.

Metodistkirken i Norge og Den norske kirke inngikk i 1994 avtalen «Nådens fellesskap» der de to kirkesamfunnene anerkjenner hverandres kirker, dåp og nattverdspraksis.
Biskop Erling Pettersen la i sin ordinasjonstale vekt på «Nådens fellesskap» og det gode forholdet mellom Metodistkirken og den lutherske kirke.
Han viste til de internasjonale læresamtalene mellom de to kirkefamiliene allerede på 1980-tallet, og professor Peder Borgens rolle i den sammenheng. I sluttparagrafen i dialograpporten, sies det: «Vi har tillit til at Den Hellige Ånd leder lutheranere og metodister til former for vitnesbyrd, tjeneste og fellesskap som vil vise vår lydighet mot og kjærlighet til den samme Herre Kristus.»
– De tok altså ikke feil, dialogpartnerne som sa at de hadde tillit til at Den Hellige Ånd ville lede oss til vitnesbyrd, tjeneste og fellesskap i kjærlighet til den samme Herre Kristus, konstaterte Pettersen med henvisning til det som nå har skjedd.

Klappsalvene i den historiske steinkirken på Avaldsnes da biskopen formelt hadde ordinert Maria Pedersen til prest, sto ikke tilbake for jubelen i Centralkirken da det der ble bekjentgjort at hun skulle bli prest der.

På spørsmål om hva slags prest hun blir, svarer Pedersen til Centralt:
– Jeg tror jeg blir en prest som er til stede og nær. Når jeg vil være prest er det fordi jeg opplever det som et stort privilegium å få være en del av så mange forskjellige faser i menneskers liv. Og så håper jeg at jeg blir en prest som klarer å forkynne livsnært og utfordrende.
Hun legger ikke skjul på at hun trives godt som predikant.
– Jeg tror det er min gave, at jeg har evne til å formidle evangeliet slik at folk flest kan kjenne seg igjen. Når jeg forkynner prøver jeg å snakke akkurat slik jeg gjør til vanlig‚ uten store, fancy ord. Det er viktig, fordi for meg er tro hverdagsliv, ikke de store, flotte ordene, sier Maria Pedersen.
Mange metodister vil minnes hennes «kallspreken» da Metodistkirkens årskonferanse ble arrangert i Centralkirken i Oslo i 2013.

Maria Pedersen vokste opp på Karmøy og ble i konfirmasjonsalderen aktiv i menighet, på bedehus og i tensingkor.
I løpet av ungdomskoret Testimonias 38-årige historie, har hittil ni tidligere kormedlemmer blitt prester. Prosten i Karmøy, Helge Gaard, er en av dem. Søndag 10. januar ble den tiende presten med bakgrunn fra Testimonia ordinert i Avaldsnes kirke: Maria Pedersen.
– Det er en stor dag for bygda at en av våre ungdommer velger å gå inn i prestetjeneste og blir ordinert i den kirken der hun selv ble konfirmert i 2005, sa prosten Helge Gaard.

– Vi er stolte og glade for at du har sagt ja til å gå inn i nye oppgaver i vår menighet, sa menighetsrådsleder Jan Arild Holbek i Centralkirken i sin hilsen på Avaldsnes på Maria Pedersens ordinasjonsdag.
– Sant å si er vi sikre på at tiden du har vært i Centralkirken har vært med på å utruste deg og forberede deg på å gå inn i prestetjenesten. Vi tar litt av æren for at du er blitt den du er blitt! Den menighet som får deg til prest, er heldig. Vi er heldige, sa han.

 

 

– En historisk presteordinasjonMaria Pedersen blir ordinert søndag 10. januar. Foto: Dagfinn Matre.

 

– En historisk presteordinasjonMaria Pedersen blir ordinert søndag 10. januar. Foto: Dagfinn Matre.

 

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Øyvind Helliesen ble valgt inn i styringsgruppen til World Methodist Council i Houston denne uken. Les mer
På generalkonferansen ble flere norske metodister valgt og gjenvalgt til viktige verv i den verdensvide Metodistkirken. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone