En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Dagsseminar på Menighetsfakultetet

Dagsseminar på Menighetsfakultetet

15.03.2016
Treffpunkt Recovery har gleden av å invitere til et dagsseminar på Menighetsfakultetet i Oslo mandag 2. mai i år fra kl. 10.00-16.00.
Dagsseminar på Menighetsfakultetet

 

TOLV TRINN TIL SINNSRO OG ÅNDELIG VEKST


Bli bedre kjent med viktige verktøy for kirken:
SINNSROGUDSTJENESTEN og TOLVTRINNSPROGRAMMET


De som medvirker:
Teolog og forfatter HARRY MÅNSUS, Sverige
Tema: De tolv trinn og sinnsrogudstjenester - om deres opprinnelse, kraft og framtid


Biskop em. LAILA RIKSAASEN DAHL
Tema: Hva kan kirken lære av Anonyme Alkoholikere?


Fengselsprest TERJE SALVIGSEN                    
Tema: Åndelige dansetrinn: tolvtrinnsprogrammet og ignatiansk åndelig veiledning.


Tidl. rusavhengige forteller «life stories» Seminarvert: prest Yngvar Ruud

Deltageravgift  kr. 250,-  Lunsj kjøpes i kantinen på MF
Påmelding innen 20. april til: TREFFPUNKT RECOVERY, mobil: 93205403
Epost: yngvar.ruud@metodistkirken.no


Søndag 1. mai kl. 19.00: Sinnsrogudstjeneste i Centralkirken, Oslo, St. Olavsgt 28. Kirkekaffe fra kl. 18.15 HARRY MÅNSUS taler

Hva er Treffpunkt Recovery?
Det startet i 2003 som et utadrettet og diakonalt arbeid i regi av Stiftelsen Betanien Oslo. Initiativtaker var metodistprest Yngvar Ruud. Fra 2015 ligger dette arbeidet nå formelt under Metodistkirken i Norge, Nasjonalt arbeid, men ønsker å rette seg mot søkende mennesker og menigheter, uansett kirketilhørighet.

Målet for Treffpunkt Recovery
på det personlige plan er å gi livsmot og håp til mennesker som sliter med ulike former for avhengighet (addiction). Mange sliter med livet, med skam og maktesløshet, men altfor få finner en vei til tilfriskning og endring. På det kirkelige plan vil Treffpunkt Recovery sammen med alle gode krefter utruste menigheter og kirkelige ansatte til å arbeide for at mennesker som sliter med avhengighet, kan tilfriskne og få et bedre liv.

Verktøy for å nå målene
Det finnes flere av disse, men Treffpunkt Recovery har så langt satset på sinnsrogudstjeneste, nettverksbygging og en ideologi basert på kraften i det såkalte tolvtrinnsprogrammet, som opprinnelig ble designet av Anonyme Alkoholikere (AA) og har kristne røtter.

Sinnsrogudstjenesten
ble startet av baptistteologen Harry Månsus i Stockholm i 1992, og har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen. «Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen.» Sinnsrogudstjenesten er et møtested for livsmot og håp, et sted der kirkefolk og mennesker som sliter med ulike former for avhengighet, møtes for å søke Gud sammen.
Gudstjenesten har en enkel oppbygning, en lav terskel og holdes gjerne på kveldstid. Prekenen er livsnær og kalles ”Fra hjerte til hjerte”. En eller flere forteller noe av sin livshistorie og sin vei til tilfriskning. Det gis god tid til bønnevandring i kirkerommet. Da kan man bl.a. tenne lys, skrive bønnelapper, bare sitte i stillhet og ettertanke, ta imot nattverd.

Hvor holdes det sinnsrogudstjenester?
I mer enn ti år har det vært feiret sinnsrogudstjeneste i Metodistkirker på flere steder i landet, i Porsgrunn som et samarbeid med Den norske kirke. På vår nye face book side vil det være kontinuerlig oppdatering på hvor og når det holdes sinnsrogudstjenester. Vårt håp er at også andre kirkesamfunn vil starte med slike livsnære gudstjenester.

Nettverksbygging
Treffpunkt Recovery bygger nettverk på ulike nivåer for å øke kompetanse og nå lenger ut i sitt arbeid. Kirkelig nettverk består av prester, diakoner og frivillige medarbeidere som jobber med recovery som en del av sin menighetstjeneste. Treffpunkt Recovery vil arrangere relevante kurs og samlinger som vi gir informasjon om på face book siden.

Tolvtrinnsprogrammet
har i 80 år vært et redskap for mennesker som av hele sitt hjerte ønsker å komme ut av destruktiv avhengighet for å reise seg og begynne en prosess som gir tilfriskning og åndelig vekst. Det startet i AA, men har vist seg som et godt program for langt flere enn de som sliter med alkoholavhengighet. Programmet og åndeligheten som ligger grunn for det, er en av bærebjelkene i arbeidet som Treffpunkt Recovery bygger på. De tolv trinn har sine røtter i den kristne Oxfordbevegelsen, noe de bærer preg av.
https://www.facebook.com/TreffpunktRecovery?ref=br_rs

Ta kontakt dersom det er noe du lurer på ang arrangementet i mai.

Vennlig hilsen
Yngvar Ruud

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Bli med til Fyllingsdalen, Bergen, fredag 9. november for et engasjerende og lærerikt seminar. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone