En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ny brobyggersamtale

Ny brobyggersamtale

22.04.2016
Lørdag 30. april er det nye brobyggersamtaler om homofili i Centralkirken i Oslo.
Ny brobyggersamtaleHovedstyret inviterer til samtaler om homofili og Metodistkirken. Her representert ved daglig leder Johanna Lundereng, tilsynsmann Øyvind Helliesen, misjonsstyrets leder og hovedstyremedlem Aart Huurnink og pastor og hovedstyremedlem Anne Grete Spæren Rørvik.

 

Velkommen til den andre Brobyggersamtalen i 2016

 

Program for dagen:
11.00 –           Øyvind Helliesen ønsker velkommen med salme og bønn.
11.10 – 11.20  Biskopen Christian Alsted redegjøre kort om de aktuelle § i Kirkeordningen som berører dette tema.
11.20 – 11.30  Øyvind Helliesen sier litt om dagens samtale og oppsummerer noen punkter fra samtalen i Bergen.
11.30 – 12.30  Samtalen mellom gruppedeltakere pågår under ledelse av Øyvind Helliesen. Underveis i samtalen kan de som hører på, skrive ned spørsmål de ønsker skal tas opp i samtalen etter lunsj.

12.30 – 13.30  Gratis lunsj for de som er tilstede.
13.30 – 14.45  Samtalen fortsetter. Vi tar med noen av spørsmålene fra de som hører på.
14.45 – 15.00  Avslutning med bønn.

Følg med på nett

For de som deltar via streaming, logg dere på via denne lenken www.metodistkirken.no/brobygger-samtalene. Send deres spørsmål til: johanna.lundereng@hk.metodistkirken.no

 

 

Samtalene gjennomføres etter modell av Christian Conferencing om Metodistkirken i Norge sin relasjon til likekjønnede par. Det er «brobygger-samtaler» som skal bidra til å øke refleksjonsnivå blant oss alle.

Bakgrunn

I 2007 har Metodistkirken i Norge gjennomført samtaler om homofili etter modell av Christian Conferencing.
På årskonferansen i 2014 ble følgende forslag vedtatt:
Sak 24 Eventuelt: Oversendelsesforslag fra Liv Berit Carlsen:
Hovedstyret vurderer å igangsette samtale etter modell av Christian Conferencing om Metodistkirken i Norge sin relasjon til likekjønnede par.

Det ble behandlet av hovedstyret. På årskonferansen, juni 2015, ble følgende forslag vedtatt:
1. På grunn av utviklingen i årene etter 2007 er det behov for nye samtaler, etter modell av Christian Conferencing.
2. Utgangspunktet for samtalene er Metodistkirkens Kirkeordning og at en aksepterer at det finnes ulike meninger og holdninger til ulike ståsteder innenfor Metodistkirken i Norge.
3. Utgangspunktet er at to personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap.
4. Utgangspunktet for samtalene er at alle deltagere er medlemmer i Metodistkirken i Norge.
5. Informasjonsmateriell og forarbeidet gjort av The United Methodist Church anbefales brukt aktivt.
6. Samtalene bør gjøres under veiledning/ledelse av personer som kjenner Christian Conferencing.
7. På årskonferansen 2016 vil det bli satt av tid til en samtale etter modell av Christian Conferencing.

2. Den praktiske gjennomføringen av samtaler legges til rette av hovedkontorets leder, og det utarbeides egen sak til Hovedstyrets møte i september 2015.


Mål med samtalene:

1. Øke egen forståelse for forskjellige ståsteder hos deltagere gjennom samtalen
2. Refleksjon rundt metodistkirken som fellesskap av kristne med ulike ståsteder
3. Erfaringene fra samlingene vil være med å gi form til behandlingen på årskonferansen i 2016, men målet er ikke nødvendigvis å komme til en eller flere innstillinger/ forslag.

Rammen rundt samtalene er : "regler for den gode samtale”, preget av respekt, ærlighet og ydmykhet.

Følgende spørsmål og refleksjoner er ment som en hjelp til å få til en god samtale etter modell av Christian Conferencing :
Hva står på spill hos deg/ meg ... I forhold til troen din/min?
Hvordan møte og involvere våre egne homofile i våre sammenhenger?
Å få en refleksjon med utgangspunkt i å gå i den andre sine sko.

Deltagere i forberedelsesgruppen:
Johanna Lundereng, daglig leder, sekretær for gruppen
Anne Grete Rørvik, pastoral medlem, hovedstyret
Dag Martin Østevold, pastoral varamedlem, hovedstyret
Aart Huurnink, legmedlem hovedstyret ( leder for gruppen)
Øyvind Helliesen, tilsynsmann

Deltagere i samtalene

Anne Grete Rørvik, hovedstyret, pastoral medlem
Dag Martin Østevold, pastoral varamedlem hovedstyret
Aart Huurnink, hovedstyret, legmedlem
Magnus Løvland,
Katrine Meltzer,
Bjørn Helge Sandvei,teolog( den norske kirken)
Samtalene ledes av Øyvind Helliesen og Johanna Lundereng.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Det er flest positive stemmer, men noen er misfornøyde med både prosess og utfall. Les mer
Les hva biskop Alsted skriver om den fremforhandlede avtalen. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone