En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Presteordinasjon i nådens fellesskap

Presteordinasjon i nådens fellesskap

29.04.2016
Andreas Øksnes ble søndag 24. april ordinert til prest i Den norske kirke ved en ordinasjonsgudstjeneste i Slottskirken på Akershus festning.
Presteordinasjon i nådens fellesskapSøndag 24. april ble Andreas Øksnes ordinert til prest i Den Norske kirke. Foto: Tove Odland

 

I mer enn fem år var Andreas ansatt barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken. Hans sterke forhold til Metodistkirken var en undertone både i biskop Ole Christian Kvarmes ordinasjonstale og i flere av hilsenene på den etterfølgende kirkelunsjen.

«Min nåde er nok for deg!»

Kvarme tok utgangspunkt i  Jesu ord til Paulus: ”Min nåde er nok for deg!”
– Det er et ord til deg personlig og et ord for den tjenesten du nå skal stå i, sa biskopen, og fortsatte – henvendt til ordinanden:
– Som teolog vet du at nåde er et kjerneord i vår lutherske tradisjon, og fra ditt virke blant metodister i Centralkirken vet du at det var viktig for John Wesley. For Luther var det avgjørende at vi ikke setter grenser for Guds nåde, og Wesley understreket at Guds nåde er for alle. Jeg har også mottatt flere rapporter som forteller om de gode spor du har satt blant barn, unge og eldre i Centralkirken. Med denne ordinasjonsgudstjeneste markerer vi derfor også det samarbeid og den enhet vi har som lutheranere og metodister i Nådens fellesskap.

Feltprest i nord

Andreas Øksnes har de siste månedene tjenestegjort som feltprest i Bardufoss Troms. Der stortrives han, og hans overordnede i Feltprestkorpset og i Bataljonen gav ham på ordinasjonsdagen de beste skussmål. Hans evne til å knytte kontakt med og bry seg om mennesker, alle slags mennesker, ble fremhevet av mange.

Andreas Øksnes vokste opp i Asker, i en kristen familie som var sterkt engasjert i lokalt menighetsarbeid i Den norske kirke. Han var ansatt i Centralkirken parallelt med at han studerte teologi ved Menighetsfakultet. Andreas ble et ankerfeste i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og han fikk også et nært og godt forhold til folk i alle aldre. Mange av dem kom til ordinasjonsgudstjenesten i Slottskirken. Presteordinasjon i nådens fellesskapAndreas Øksnes på talerstolen i sin ordinasjonsgudstjeneste. Foto: Tove Odland

Takknemlig for lån

 – Vi er veldig takknemlige for at vi har fått «låne» deg fra Den norske kirke de siste fem årene. Vi i Centralkirken tar litt av æren for at du er blitt den du er blitt, Andreas, sa menighetsrådsleder Jan Arild Holbek i en hilsen på kirkelunsjen.
Andreas sier selv at det som begynte som en jobb utviklet seg til å bli noe mer: Centralkirken ble ikke bare en arbeidsplass, men også hans menighet. Også etter at han sluttet i jobben i fjor sommer, og selv nå som feltprest i Nord-Norge og ordinert prest i Den norske kirke, er Andreas gjerne å finne på kirkebenken i Centralkirken.

- Rik metodistisk teologi

- Jeg er blitt veldig glad ikke bare i denne menigheten, men også i metodistisk teologi. Særlig i arbeidet med min masteroppgave «Sammenligning av luthersk og metodistisk frelseslære», har jeg sett at den metodistiske teologi kanskje er enda rikere enn den lutherske. Metodismens helliggjørelseslære – at Gud ikke bare har frelst oss til enig liv, men også frelst oss til å leve et liv med ham og bli mer og mer lik ham – har utdypet min teologiske plattform, har Andreas Øksnes uttalt til Centralt, Centralkirkens kontaktblad.

 

Takk til Centralkirkens blad "Centralt" for teksten og til Tove Odland for bildene.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Maria Pedersen (26) ble søndag 10. januar ordinert til prest i Den norske kirke. Samtidig ble hun utnevnt til prestetjeneste i Centralkirken i Oslo. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone