En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Mye regler i starten av generalkonferansen

Mye regler i starten av generalkonferansen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
12.05.2016
Dagen etter åpningsgudstjenester og feiring, kom en kraftig påminner om at generalkonferansen er et langt formelt møte. Samtidig var det mange norske metodister i sentrum av begivenhetene.
Mye regler i starten av generalkonferansenKoret Signatur fra metodistmenighetene i Oslo har sunget ved en rekke anledninger under åpningen av generalkonferansen. Her er det Cecilia Tønnessen som er i fokus under åpningsgudstjenesten. Koret har fått svært god mottakelse i Portland.

 

Den første dagen ble en lang debatt om forretningsorden og særlig om en spesifikk ny regel som kan se ut til å bli debattert gjennom hele tre dager av konferansen.

I den biskoppelige talen til delegatene ved konferansens start, sa biskop Gregory V. Palmer at veien fremover for generalkonferansen måtte skje gjennom tre ord; ydmykhet, ydmykhet og ydmykhet.
- Alle her er Guds barn. Alle handlinger som bestrider denne grunnleggende sannheten, underminerer evangeliet og er et valg om å legge seg under det nivået som Gud har kallet oss til, sa Palmer. Han uttrykte en vilje og mulighet til å sette en tone for generalkonferansen med sin tale. På sakslisten står det mange vanskelige saker som omhandler menneskelig seksualitet, Israel og Palestina, samt budsjettet for kirkens sentrale arbeid.
- Vår evne til å angripe hverandre og våre meninger er ødeleggende for kirkens sjel og vår misjon, sa Palmer og fortsatte: Mye regler i starten av generalkonferansenÅpningsgudstjenesten i forhandlingssalen.
- For mange metodister er for opptatte av overlevelsen til kirkens institusjoner. Vår visjon og vår oppgave er et rop om å gå ut i verden, handle sammen og rette fokuset dit Gud har sitt fokus. Han ønsker ikke noe mindre enn en ny skapelse for mennesker, for nasjoner, for kulturer og for jorden selv.

Regeldiskusjoner

Mens biskop Palmer viste til de mange vanskelige spørsmålene som lå på konferansens bord, klarte delegatene ikke å bli enige engang om reglene for hvordan forhandlingene skal føres og hvordan de skal stemme.
For andre gang på to dager har en avstemning om den kontroversielle regel nr. 44 i forretningsordenen blitt utsatt en dag. Den siste utsettelsen kommer etter at det kom en mengde tilleggsforslag i debatten og det ble et behov for å sende hele saken tilbake til komiteen som arbeider med reglene for konferansen. Det er i denne komiteen vår egen Audun Westad arbeider og han har flere ganger vært fremme på podiet og også presentert komiteens fremlegg for konferansen.

Kort fortalt vil regel nr. 44 forandre den måten kontroversielle saker som menneskelig seksualitet blir behandlet på. I dag blir saken forberedt i en mindre komite med delegater. Deretter går den til debatt i plenum. Den foreslåtte endringen vil kreve at saken går igjennom smågrupper som alle er med i, før det går til plenumsdebatt. Dette er ingen ukjent metode for oss i Norge. Vi gjorde det samme i Stavanger i 2008 da homofili ble diskutert sist i årskonferansen. Forskjellen er at det ikke endte i en kampvotering og vedtak.

Når resultatet fra komiteen blir lagt frem 12. mai, må delegatene avgjøre om den skal tas i bruk, og om den skal tas i bruk allerede på denne konferansen.

Resten av forretningsordenen, de andre 43 reglene, ble vedtatt sent 10. mai med 518 mot 258 stemmer.

Deler av forhandlingene ble holdt med biskop Christian Alsted som ordstyrer. Biskopene har ikke stemmerett på konferansen, men fungerer som ordstyrere og ressurspersoner i konferansen. Mye regler i starten av generalkonferansenBiskop Christian Alsted måtte i ilden som ordstyrer allerede på første dag av generalkonferansen.

Christian Conferencing

Det ble brukt to timer på temaet om «Christian Conferencing». Det var vår egen biskop Christian Alsted som la frem temaet i en tale til konferansen. Denne kan du se på vår Facebookside. Det ble uttrykt håp fra ledere og talere at respektfull og ærlige samtaler skal prege konferansen.


De 864 delegatene gikk i sine ulike komiteer for å samtale og bli kjent med hverandre. De satte seg i grupper på 12 og ut fra rapportene høres det ut til å ha vært to gode timer.
Andreas Elfving, delegat fra Finland (svensk talende), sa til UMC News at denne samtalen viste at det er et håp om at vi kan gjøre ting på en annen måte. Kanskje kan vi fokusere mindre på demonstrative metoder og mer på å søke felles grunn.

 

Kilde: UMC News, Joey Butler
+ andre

Alle bilder: UMC News

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Det er flest positive stemmer, men noen er misfornøyde med både prosess og utfall. Les mer
Les hva biskop Alsted skriver om den fremforhandlede avtalen. Les mer
Fredag 3. januar ble det kjent at ledere fra alle de tyngste gruppene i United Methodist Church har signert en avtale. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone