En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodister er enige om homoseksualitet

Metodister er enige om homoseksualitet

30.05.2016
Det blir sagt og skrevet mye om spenningene, kanskje likefrem konfliktene i forbindelse med oppfattelsen av homoseksualitet i Metodistkirken, men det er faktisk mye vi er enige om.
Metodister er enige om homoseksualitetBiskop Christian Alsted forkynner på generalkonferansen i Portland, USA.

 

Metodistkirken er en forkjemper for like borgerrettigheter for homoseksuelle. Så tidlig som i 1972 ble det vedtatt en resolusjon som støttet homofiles og lesbiskes borgerrettigheter. Det var samme år som Metodistkirken vedtok uttalelsen om at homoseksuell praksis ikke er i overensstemmelse med kristen lære. Selv om nettopp denne formulering er en snublesten for mange, er det vesentlig å være oppmerksom på at Metodistkirken aldri har fordømt noen for deres seksuelle orientering.
Vi debatterer årsaken til og betydningen av vår seksuelle orientering, og i kirken er det utbredt uenighet om dette, likesom det er uenighet om fortolkningen av bibelens lære om seksualitet, men vi er tydelige og enige når vi sier, ”at alle mennesker har hellig verdi.”

Homoseksuelle og den lokale kirke

Vi bekrefter at enhver kan bli medlem av Metodistkirken, uansett hvilken seksuell orientering og adferd de har. Det er alltid opp til den enkelte prest å avgjøre når et menneske er klar til å bli medlem av den enkelte menighet, men faktum er at det i mange av våre menigheter er homoseksuelle med nådegaver og lederskap som er høyt verdsatt. Noen menigheter er mer åpne enn andre, men det har aldri vært noe i kirkens ordning som har hindret homoseksuelle i å være aktive og ledende legfolk i sine menigheter.

Vår anvendelse av Bibelen

Vi beskriver oss selv som moderate og ikke fundamentalistiske. Vi sier også at vi verdsetter fornuften og moderne vitenskap og ser på Bibelen som en guide og rettesnor for tro og liv.
Når vi søker Guds vilje går vi først til Bibelen, som vi tolker gjennom summen av de kristnes erfaring, det som kalles tradisjonen. Dessuten levendegjøres bibelens ord gjennom vår erfaring, og vi tolker gjennom anvendelsen av vår Gudgitte fornuft. Vi kan være uenige om betydningen og forståelse av ulike bibelske tekster, og det har naturligvis med vårt skriftsyn å gjøre. Samtidig vet vi at alt i verden ikke er svart eller hvitt, og derfor er vi villige til å stille spørsmål og kjempe med de vanskelige emner, og vi gjør det med innlevelse, respekt og forståelse.

Dialog i Norge

Jeg er imponert over den måten især metodistene i Norge er i en dialogprosess om den menneskelige seksualitet. Deltagerne i samtalene har et felles utgangspunkt i en dyp og inderlig tro på Jesus Kristus, og en inderlig kjærlighet til alle mennesker, og nettopp det felles utgangspunkt viser at det tross stor uenighet er mulig å lytte til og tale med hverandre på en respektfull måte, hvor man verdsetter hverandre som kristne.

Enhet tross uenighet

Medlemmene i United Methodist Church er uenige om mye når det gjelder homoseksualitet, men vi er også enige om mye – og den nettopp avsluttede generalkonferanse viste at ønsket om enhet er sterkere enn viljen til splittelse. Det er lett nok å beklage og utrykke smerte over våre uenighet, og de til tider dramatiske uttrykk uenigheten får spesielt i USA, og samtidig er det også et slags under, at vi stadig er én kirke tross våre uenigheter.

Generalkonferansen og en vei fremover

Spenningene, ikke minst i USA, frem mot denne generalkonferansen var nok større enn noensinne. Det var en grad av fortvilelse og håpløshet i forhold til hele situasjonen. Det var da generalkonferansen ba biskopene om å lede kirken igjennom denne vanskelige tid. Det er en helt uhørt handling i forbindelse med generalkonferansen, hvor biskopenes oppgave er å lede forhandlingene og ivareta det åndelige lederskap i form av forkynnelse og undervisning. Biskopene har hverken talerett eller forslagsrett i generalkonferansen, men da biskopsrådet vendte tilbake med en anbefaling av en vei frem valgte delegatene å ta imot anbefalingen.  Dermed ble ingen forslag vedrørende seksualitet behandlet, men i stedet ble arbeidet overlatt til en kommisjon som skal være bredt sammensatt (teologisk, geografisk, aldersmessig etc.) og rapportere tilbake til generalkonferansen enten i 2020 eller til en ekstraordinær generalkonferanse i 2018 eller 2019. Kommisjonen skal se på alle paragrafer og formuleringer i kirkeordningen som omhandler homoseksualitet og vil muligvis også se på andre muligheter for å fungere sammen som global kirke.

Det handler om mer enn homoseksualitet

Når generalkonferansen snakket om seksualitet, handlet det også om andre ting, ikke minst makt, autoritet og politisk spillfekteri. Både fra kirkens venstrefløy og høyrefløy arbeides det for å påvirke og få kontroll over kirken. Kravet om lederskap fra biskopene handler ofte om å lede kirken i én bestemt retning. Fra begge sider snakkes det en del om ansvarlighet, og som regel innebærer det et ønske om at andre skal holdes ansvarlige, mens man selv ikke er villige til å vise samme ansvarlighet. Midt i diskusjonene på generalkonferansen opplevede vi også hvor lett syndige impulser kan komme til å prege debatten og holdningene til hverandre, og det var tidspunkter hvor det ble både uverdig og sørgelig.

Jeg er full av håp

Tusenvis av mennesker har bedt for generalkonferansen både før, under og etter. Jeg tror disse bønner ble hørt, og da spenningene var størst opplevede vi at Guds Ånd grep inn og ledet oss videre.
Det var et første lite skritt.
Ikke et skritt i enhet og slett ikke i enighet, men et forsiktig skritt fremover med ønske om å bevare enheten og å søke enheten for helhjertet å kunne engasjere oss i Guds misjon, å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler slik at verden forandres.
Jeg forstår godt dem som er utålmodige i den ene eller andre retningen og presser på for en avgjørelse, men jeg er ikke enig med dem. Det kommer til å ta tid å finne veien frem. Vi er nødt til å gi oss selv den tiden det tar. Jeg tror Den Hellige Ånd kan og vil lede oss inn i fremtiden - og at den fremtiden kan komme til å se helt annerledes ut enn det du og jeg kan forestille oss.  Det er en vei frem i enhet, det er opp til oss om vi velger å gå den sammen.

Christian Alsted
Biskop for Metodistkirken i Nord-Europa og Baltikum
(med inspirasjon fra en E-pistle av biskop Michael Coyner)

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse. Les mer
Lørdag 21. mars samles komiteen for generalkonferansen seg til nettmøte for å diskutere hva som skjer nå når konferansen er utsatt. Les mer
Engelsk artikkel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone