En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Forhandlingene er i gang

Forhandlingene er i gang

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
23.06.2016
Nå er første forhandlingssesjon i gang. Du kan følge forhandlingene her.
Forhandlingene er i gangForhandlingssalen i Sandnes/Stavanger.

Forhandlingene startet med hilsner fra varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) og fungerende biskop Øyvind Holtedal.

Det ble gjennomført navnopprop og forslaget om talerett ble godkjent. Forhandlingene er i gangGunnar Bradley foretar navnoppropet.

Forretningsorden ble godkjent.

Det kom frem et forslag om å endre dagsorden. Vidar S. Bjerkseth foreslo at punktet eventuelt skal strykes. Han henviste til at det ved flere anledninger har kommet forslag helt på tampen av konferansen som ikke har fått den tid de trenger. Årskonferansen er en type generalforsamling og et eventueltpunkt hører ikke hjemme på dagsorden i følge forslagsstiller. Ved avstemningen fikk forslaget stort flertall. Det blir derfor ikke noe eventueltpunkt i konferansen.

Hilde Marie Øgreid presenterer nominasjonskomiteens forslag.

Trond Egir ble valgt inn i desisjonskomiteen.

 

Da er det sak 10 Hovedstyret som behandles. Per-Endre Bjørnevik presenterer rapporten.

Menigheten på Bjølsen ønsker avstemning om en kjønsnøytral eller kjønsbalansert tittel på tilsynsmann. Det kom flere innlegg. Det ble fremmet forslag om å benytte tittelene assisterende biskop og distriktsleder. Det ble også fremmet forslag om å sende saken tilbake til hovedstyret for ny behandling. Dirigentbordet var uenig om det fikk flertall, så det ble fintelling. 55 stemte for å sende det tilbake, 51 for å behandle saken her. Saken er dermed sendt tilbake til hovedstyret med et signal om at konferansen ikke er fornøyd med hovedstyrets konklusjon.

 

Forhandlingene ble så avsluttet.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Kabinettet har laget dette på bakgrunn av det som skjedde på årskonferansen i år. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone