En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Lørdagens forhandlinger er i gang

Lørdagens forhandlinger er i gang

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
25.06.2016
På dagens program står blant annet valgene.
Lørdagens forhandlinger er i gangHilde Marie Øgreid presenterer nominasjonskomiteens forslag til valgene.

Vi startet lørdagen med valg.

 

Valg

Leder av hovedstyret for 2016-2018: Per-Endre Bjørnevik. Gjenvalgt. 117 stemmer avgitt, 105 for, 12 blanke.

Leder av misjonsrådet for 2016-2018: Aart Huurnink. Gjenvalgt. 117 stemmer avgitt, 106 for, 10 blanke.

Pastoralt medlem av hovedstyret 2016-2018: (avventer opptelling av stemmesedler)

Kandidater: (en skal velges)

Hilde Augensen 121 stemmer avgitt, 1 ugyldig, 1 blank, 54 stemmer.2. runde:121 stemmer, 2 blanke og 2 ugyldige, 65 stemmer. Valgt.

Dag Martin Østevold 121 stemmer avgitt, 1 ugyldig, 1 blank, 45 stemmer. .2. runde:121 stemmer, 2 blanke og 2 ugyldige, 46 stemmer.

Tom G. Johnsen 121 stemmer avgitt, 1 ugyldig, 1 blank, 19 stemmer. .2. runde:121 stemmer, 2 blanke og 2 ugyldige, 6 stemmer..

Ingen valgt i første runde.

 

Varamedlem

Tom G. Johnsen 118 avgitt, 38 stemmer.

Per Bradley 118 avgitt, 79 stemmer. Valgt.

 

Legt medlem av hovedstyret 2016-2018: (avventer opptelling av stemmesedler)

Kandidater: (en skal velges)

Wenche Moe Aasmundtveit, 121 stemmer avgitt, 1 blank, 5 ugyldige, 64 stemmer. Valgt.

Anne Karin Rolfsen 121 stemmer avgitt, 1 blank, 5 ugyldige, 49 stemmer. Ikke valgt.

 

Varamedlem:

Anne Karin Rolfsen 118 avgitte stemmer, 4 blanke, 58 stemmer. 2. runde: 118 stemmer avgitt, 54 stemmer.

Kari Westad Hauge 118 avgitte stemmer, 4 blanke, 56 stemmer. 2. runde:118 stemmer, 62 stemmer. Valgt.

Ingen valgt i første runde.

 

Leg kvinne (2016-2020) av Misjonsstyret, en skal velges.

Kandidater:

Ragnhild Sand 121 stemmer avgitt, 1 forkastet, 59 stemmer. 2. runde: 120 stemmer avgitt, 72 stemmer. Valgt.

Hege Bergjord  121 stemmer avgitt, 1 forkastet, 24 stemmer. 2. runde:120 stemmer avgitt, 9 stemmer.

Frøydis Isnes 121 stemmer avgitt, 1 forkastet, 37 stemmer. 2. runde:120 stemmer avgitt, 35 stemmer.

Ingen valgt i første runde.

 

Leg mann (2016-2020) av Misjonsstyret, en skal velges.

Bjørn Martin Broback. 121 stemmer avgitt, 116 stemmer.

 

Pastoralt medlem (2016-2018) av Misjonsstyret, en skal velges.

Kandidater:

Roar G. Fotland 122 stemmer avgitt, 41 stemmer. 2. runde: 119 stemmer avgitt, 43 stemmer.

Jon-Erik Bråthen 122 stemmer avgitt, 55 stemmer. 2. runde: 119 stemmer avgitt, 65 stemmer. Valgt.

Ingull Grefslie 122 stemmer avgitt, 26 stemmer. 2. runde: 119 stemmer avgitt, 11 stemmer.

Ingen valgt i første runde.

 

Betanienstiftelsene

Valgene til Stiftelsene er etter forslag fra diakonirådet. Konferansen har ikke tillatelse til å nominere andre. Konferansen godkjente valgene.

 

Styret for Metodistkirkens Personalkasse

Steinar Hjerpseth (pastoral) og Iacob Iuell Nordby (leg). Vara Bjørn Einar Islann. Valgt ved håndsopprekning.

 

Blå Kors Norge

Ole-Martin Andreassen og Britt Tønnesen Fjeld. Einar Drange er vara.

 

Representanter i Familie & Medier sine landsmøter

Karl Anders Ellingsen og Åse Meistad Skjellevik.

 

Forslagskomiteen

Nominasjoner til leder av komiteen:

Ommund Rolfsen. Valgt ved håndsopprekning.

Pastoral: Kari Hay. Valgt ved håndsopprekning.

Leg: Elisabeth Moe Skreosen. Valgt ved håndsopprekning.

 

Informasjon om Generalkonferansen

Frøydis Grinna og Audun Westad informerte om generalkonferansen.

 

Årsmøte for Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminar

Ble gjennomført iht innkallingen. Det ble gitt honør fra flere for det omfattende arbeidet som seminaret får til med et begrenset budsjett.

 

Sentralkonferansens råd

Mottatt til informasjon.

 

Nominasjon til biskopsvalget

Det ble foreslått gjenvalg av Christian Alsted. Det kom nominasjoner på Knut Refsdal (forespurt, men ikke besvart, derfor ikke tatt til følge), Anne Grete Spæren Rørvik (trakk seg) og Øyvind Helliesen. Øyvind Helliesen opplyste at han ikke stilte til valg.

Enhver metodist kan nominere kandidater til biskop, helt frem til første valgrunde på sentralkonferansen.

Det blir avholdt skriftlig avstemning med kun en kandidat, Christian Alsted. 122 stemmer, 3 blanke, 119 for.

 

Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem

Rapporten ble mottatt og regnskapet oversendt til desisjonskomiteen.

 

Legfolkets sesjon

Basisavtalen for prester og diakoner i menighetstjeneste ble godkjent. Det ble informert fra legdelegaten til generalkonferansen.

 

Pastoral sesjon

Behandlet en rapport fra den ordinerte tjeneste. Basisavtalen for prester og diakoner i menighetstjeneste ble godkjent. Annen informasjon vil bli trykket i årboken.

 

Regnskapene

Desisjonskomiteen anbefalte konferansen å godkjenne regnskapene. Det ble gjort.

 

Forhandlingene ble avsluttet med forbønnstund.

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Kabinettet har laget dette på bakgrunn av det som skjedde på årskonferansen i år. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone