En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Lovendringsforslag for mer representative hovedstyrer

Lovendringsforslag for mer representative hovedstyrer

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
26.07.2016
Et lovforslag til sentralkonferansen krever like mange lege som ordinerte medlemmer i hovedstyrene.
Lovendringsforslag for mer representative hovedstyrerHovedstyret i 2013. Illustrasjonsbilde.

24 norske metodister har signert et lovendringsforslag til sentralkonferansen om hovedstyret. I dag er det en formulering i kirkeordningen der hver konferanse kan organisere hovedstyrene slik konferansen ønsker. Det sier Audun Westad at forslagsstillerne opplever som for vagt.

Forslaget har to deler og søker å:

1. Sørge for at det tas hensyn til mangfold når en velger medlemmer til Hovedstyrene. (Dette er en "should"-formulering og derfor ikke et krav, men en oppfordring)
2. Sørge for at det likt antall lek og pastorale i Hovedstyrene. (Dette er en "shall"-formulering og er derfor et krav)

I dag er hovedstyret balansert mellom lege og ordinerte, men med biskop og tilsynsmenn i tillegg. Det sikrer at de ordinerte alltid har flertall i hovedstyret. Det er ingen som offentlig hevder at dette har ført til dårlige vedtak, men det er et metodistisk prinsipp at de ordinerte og lege skal ha en balansert representasjon.

Til Brobyggeren sier Audun Westad at det de ønsker å oppnå er bedre representasjon og bedre mangfold i hovedstyrene. De synes den nåværende regel om at en kan organisere seg slik konferansen ønsker er i overkant løst. Videre synes de ikke lovendringsforslaget som kommer her på noen som helst måte knebler hovedstyrene eller valgene de skal ta - snarere tvert i mot: Dette kan være med å gi dem legitimitet og bedre gjennomslagskraft.

Listen over de som har undertegnet forslaget er en mangfoldig gruppe mennesker; noen med lang tjeneste, noen unge ledere, kvinner, menn, unge, gamle, fra nord, fra sør, fra øst, fra vest i Norge, fra store menigheter og fra små menigheter, forskjellig utdanningsnivå, leke og pastorale.

 

Forslaget

(Det som er ny tekst i lovforslaget er uthevet i fet skrift)

 

Proposed new rule §612 2. Membership in The Northern Europe and Eurasia Central Conference supplement to the UMC BoD

New text:

§612 2. Membership.

A ) Members of the council are the bishop, the district superintendents, the conference lay leader, and those persons the conference wishes to elect. The conference treasurer may be a member of the conference council.

B ) Diversity is important for the conference council and its members should mirror the conference in regards to age, gender, geography and congregational affiliation.

C ) The conference council shall have equal numbers of clergy and lay members.
 
Rationale
It is important that inclusiveness be mentioned in our rules, to ensure that council members are as diverse as the conferences they represent. In addition, it is fundamental that there is even numbers of clergy and lay members, to ensure a balance within the conference council.
 
Proposed by:
1.       Audun Westad, Norway Annual Conference, lay
2.       Ingerid Hoggen, Norway Annual Conference, lay
3.       Frøydis Grinna, Norway Annual Conference, clergy
4.       Hilde Marie Øgreid Movafagh, Norway Annual Conference, clergy
5.       Ole Martin Andreassen, Norway Annual Conference, clergy
6.       Hege Bergjord, Norway Annual Conference, lay
7.       Maia Blomhoff Holm, Norway Annual Conference, lay
8.       Anne Ng Forster, Norway Annual Conference, lay
9.       Tove Synnøve Tveit, Norway Annual Conference, lay
10.     Helle Maria Wolstad, Norway Annual Conference, clergy
11.     Marit Kristine Danielsen, Norway Annual Conference, clergy
12.     Christina Thaarup, Norway Annual Conference, clergy
13.     Helene Benedikte Granum, Norway Annual Conference, lay
14.     Bjørn Martin Broback, Norway Annual Conference, lay
15.     Tove Odland, Norway Annual Conference, clergy
16.     Idar Harlvorsen, Norway Annual Conference, clergy
17.     Terje Nilsen, Norway Annual Conference, clergy
18.     Stephanie Buadu, Norway Annual Conference, lay
19.     Marte Odén Hval, Norway Annual Conference, lay
20.     Marianne Dahl Linnsund, Norway Annual Conference, lay
21.     Magnus Løvland, Norway Annual Conference, lay
22.     Andreas Rasmussen, Norway Annual Conference, lay
23.     Morgan Buckholm Pettersen, Norway Annual Conference, lay
24.     Kristin Odén Halvorsen, Norway Annual Conference, lay

 

Forslaget vil behandles på sentralkonferansen i Fredrikstad 19. til 23. oktober 2016.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone