En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Inspirerende verdenssamling for metodister

Inspirerende verdenssamling for metodister

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
05.09.2016
Lørdag kveld ble den store metodistsamlingen i Houston i USA avsluttet. De norske deltakerne var svært godt fornøyd med dagene i USA.
Inspirerende verdenssamling for metodisterDe norske deltakerne i Houston. Fra venstre Christian Alsted, Helene Benedikte Granum, Kari Skinningsrud, Christina Thaarup, Camilla Gaarn Røed, Øyvind Helliesen, Jorunn Thurmann og Tove Synnøve Tveit.

 

Hvert femte år avholdes the World Methodist Conference. Den arrangeres av World Methodist Council som er paraplyorganisasjonen til nesten 85 millioner metodister i over 70 kirkesamfunn verden over. I år var den lagt til Houston i Texas. Her var det ogå møte for det fulle World Methodist Council, med valg for den neste femårsperioden. Fra vårt område deltok biskop Christian Alsted og tilsynsmann Øyvind Helliesen. De deltok i møter før, under og etter konferansen.

Samtidig med dette ble the 13th World Assembly, 2016, of the World Federation of Methodist and Uniting Church Women Assembly avholdt. Fra Norge deltok kvinneforbundets leder Tove Synnøve Tveit. Hun hadde med seg Kari Skinningsrud, Jorunn Thurmann og Helene Benedikte Granum.

På selve konferansen deltok Camilla Gaarn Røed, Christina Thaarup og Karl Anders Ellingsen.

Helene Benedikte Granum deltok som en del av the Helen Kim Memorial Scholarship Developing Program. Hun forteller at hun ble oppfordret til å søke om å få delta av Audun Westad og Tove Synnøve Tveit høsten 2015. Det gjorde hun og et par måneder etter fikk hun positivt svar. Hun ble invitert til å delta i et omfattende program med ledertrening og undervisning om kvinnebevegelsen i metodismen. Vi spurte Granum om hvordan hun synes det har vært å være stipendiat:

- Det har vært veldig spennende og lærerikt. Vi fikk veldig konkrete utfordringer om hvordan vi personlig kan være med å arbeide for FN's milleniumsmål. Jeg har måttet skrive en forpliktende plan for hvordan jeg kan bidra, både lokalt og globalt. Den vil jeg bli utfordret på i tiden som ligger foran. Det er jo litt utfordrende. Samtidig opplever jeg at disse dagene i Houston blir så mye mer enn bare en event, noe som bare varer noen dager før vi reiser hjem til hvert vårt. Jeg må gi noe tilbake, også til kvinneforbundet hjemme. Det gleder jeg meg til, avslutter Granum.

Granum var med og leverte en rapport til kongressen i plenum, sammen med de andre stipendiatene. De gjorde et godt inntrykk og ble mottatt med begeistring.

Selve verdenskonferansen ble en stor opplevelse med fellesmøter med omtrent 1000 deltakere, fantastiske musikere og gode talere. Det var mange seminarer og samlinger for ulike deler av kirken. Alle som deltok ga uttrykk for at de reiser hjem inspirerte og mange gode opplevelser rikere.

Til Brobyggeren sier Christina Thaarup at det har vært veldig givende å oppleve konkret hvor stor metodismen er i ulike deler av verden. Det er godt å oppleve hvor fargerike vi er, med ulike uttrykk for tilbedelsen, samtidig som vi opplever et fellesskap i vår teologiske grunn. Seminaret om unge menneskers pasjon og idealisme var speielt godt, der fikk jeg elementer og tanker som jeg kan ta med meg hjem til Norge. Jeg har fått en enda klarere tanke om at vi som menigheter og kirke må bli oppmerksomme på unge menneskers engasjement og idealisme. Det er så mange ungdommer som arbeider iherdig for en overbevisning, uten at vi som kirke klarer å forholde oss til deres engasjement. Hvis vi klarte å ta denne idealismen på alvor og innkludere den som en naturlig del av kirken, så vil vi alle kunne bli smittet av dette engasjementet. Tenk hvor mye det kunne gjøre med oss som bevegelse og kirke, avslutter Thaarup.

Nå kan vi glede oss til 2021 og den neste verdenskonferansen som vil bli avholdt i Gøteborg. Det er Equmeniakirken i Sverige, som er affiliert med United Methodist Church og medlem av World Methodist Council, som er arrangør. Men vi i Norge og Danmark har lovet dem å støtte og assistere i arrangementet. Dette kan bli en stor opplevelse, så følg med i årene som kommer.

 

Inspirerende verdenssamling for metodisterKari Skinningsrud deltok i en stort dramaforestilling under åpningen av konferansen.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
World Methodist Council delte ut årets fredspris til to organisasjoner. Les mer
World Methodist Council uttrykker uro og sterk bekymring for USA sin endrede holdning til Jerusalems internasjonale status. Les mer
Øyvind Helliesen ble valgt inn i styringsgruppen til World Methodist Council i Houston denne uken. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone