En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Forslag oppfordrer til å telle medlemmer mer nøyaktig

Forslag oppfordrer til å telle medlemmer mer nøyaktig

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
17.10.2016
Et forslag til Sentralkonferansen ber om en mer presis telling av medlemmene.
Forslag oppfordrer til å telle medlemmer mer nøyaktig

 

Ove Braaten har levert et forslag til Sentralkonferansen som ber om en mer presis telling av antallet medlemmer i Metodistkirken. Han argumenterer med at det er viktig å ha presise tall for å kunne:

- Kjenne situasjonen i de ulike konferansene.

- Kjenne utviklingen i de ulike konferansenen.

- Kjenne korrekte medlemstall så representasjonen til Sentralkonferansen er korrekt.

Braaten viser til konferansen i Norge, der det har vært et økende avvik mellom det medlemstallet som Metodistkirken oppgir og det antallet som kirken får støtte fra staten for. I 2014 utgjorde forskjellen 1578 medlemmer av 12144 medlemmer totalt. Som årsak oppgir han såkalte doble medlemsskap der en person er medlem av flere kirkesamfunn og manglende registrering av medlemmer som dør.

I forslaget ber Sentralkonferansen alle årskonferansene om å gjøre alt de kan for å sikre at medlemslistene er korrekte, og at det implementeres et system som ivaretar at listene er oppdatert hvert år før årskonferansene.

Se under for hele teksten i forslaget.

 

I en kommentar til forslaget sier statistisk sektretær Ragnar Falch:

- Det er kirkebøkene som er Metodistkirkens offisielle medlemsprotokoll. Menighetenes fortegnelse over døpte, innmeldte og opptatte medlemmer skal være en oppdatert utskrift av kirkeboka. Både menighetene og Sentralregisteret jobber kontinuerlig for at disse skal være så ajour som mulig.

Det er Statistisk rapport i Årboken som viser hvor mange medlemmer Metodistkirken har ved hvert årsskifte. Statistisk Sentralbyrå (Norge) legger fram tall som kun dreier seg om hvor mange medlemmer vi får statstilskudd for. Dette tallet vil alltid være lavere enn vårt reelle medlemstall.

Det er flere årsaker til det:

- Medlemmer som har meldt permanent flytting til utlandet.
- Utenlandske som har bosatt seg i Norge, men enda ikke har norsk personnummer.
- Dobbeltregistrerte mot andre trossamfunn.

Det kreves norsk personnummer for å motta statstilskudd og dermed bli tellende i statistikken fra Statistisk Sentralbyrå.

 

 

4.2.1.1 How many are we really?

We need to know to be able to analyze the situation of the church and to reflect on the present situation. It is important that the Central Conference have exact figures of the church membership in all Conferences.

There are several reasons for that:
 - We need to know the situation in all conferences
 - We need know the trend of membership development in all conferences
 - We need to know the membership, so that the representation to the Central conference is correct

In the different Annual conferences it is important that the local churches know their membership, so that they area able to decide the future work of their church.
It is also important regarding their economy that they do not pay apportionments bigger than their actual membership.

I do know best the membership development in my own Norwegian conference.
Over the last years there has been a growing difference between the number of members reported to the Annual conference (and the Central conference) and the Official numbers used by our government to help fund our church financially.

There are mainly 2 reasons for that.
 - Some of our ”members” are also ”members” of other churches, and none of them will receive funding.
 - We do not recognize people dying, and they might stay for years in our internal membership records.
The difference is made by the fact that local churches reports only numbers to our annual conference, while the annual conference reports names (by reporting the persons ID-numbers) to the government.

The development in our Norwegian membership is as follows (total membership):
                                                                                               2007             2011                2014              2015
Our internal Membership numbers                                    12 479           12 301            12 144           11 802
Government membership numbers, funding support        11 135           10 761            10 566                 *
Difference                                                                            1 344             1 540              1 578
*In 2015 there has been a reduction in membership because of a revision in membership by The Church of Norway. The official government numbers are not yet available.

Since a difference of 1 578 members means a loss of about 150 000 euro every year (if they where real members), I suppose there has been done everything possible to obtain their personal ID number or ask them to clarify their church membership.


I therefore suggest the following petition:
Before the next Central Conference (2020) all Conferences shall do whatever is possible to ensure that their membership records are up to date, and implement a system that ensures that the membership records are updated every year before the gathering of their Annual conference.


Ove Braaten
Bergen, 20th July, 2016


Background and documentation:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Folk-og-samfunn/Tros--og-livssynssamfunn/Over-196-millioner-ble-utbetalt-til-tros--og-livssynssamfunn-i-Oslo-og-Akershus/
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/aarskonferansen

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Uken etter Årskonferansen falt de siste brikkene på plass slik at den norske delegasjonen til rundbordssamtalene i biskopsområdet nå er klar. Les mer
Rådet vil at biskop Alsted skal kunne gjenvelges nok en gang på grunn av "den vanskelige situasjonen" kirken står i. Les mer
Sentralkonferansens Råd har sendt en uttalelse til kirken i de nordiske og baltiske land. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone