En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Christian Alsted gjenvalgt som biskop

Christian Alsted gjenvalgt som biskop

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
21.10.2016
Christian Alsted ble i dag gjenvalgt som biskop i Metodistkirken i Nord-Europa.
Christian Alsted gjenvalgt som biskopEtter gjenvalget ble biskop Christian Alsted bedt for av representanter fra alle landene i biskopsområdet, hver på sitt språk.

Det var ingen andre kandidater til biskopsvalget og biskop Christian Alsted var nominert for gjenvalg av nesten alle årskonferansene i biskopsområdet. Valget ble avgjort i en valgomgang der han fikk 62 av 64 stemmer. Det i kontrast til sentralkonferansen for åtte år siden, der han ble valgt i den 21. valgomgangen.

Til Brobyggeren sier Alsted at det var en prosess han måtte gå gjennom da han ble bedt om å stille til gjenvalg sist vår. Han har tenkt og bedt over om dette var det riktige for både han, familien og for kirken, før han sa ja.

- Etter åtte år kjenner kirkens medlemmer meg. De vet hvem jeg er, og hva jeg står for. Mine prioriteringer er de samme, sa Christian Alsted til konferansen.

- Den store forskjellen fra åtte år siden er det at jeg kjenner kirken på en helt annen måte. Jeg vet nå hva jeg går til. Jeg kjenner våre utfordringer og mulighetene som ligger i oss. Jeg ser Guds arbeid i kirken.

Det er to ting som har endret seg sterkt siden jeg ble biskop første gang, den økede migrasjonen i Europa og den tilspissede uenigheten om menneskelig seksualitet som i ytterste konsekvens kan true enheten i den globale Metodistkirken (The United Methodist Church).

Migrasjonen har gitt oss langt mer flerkulturelle menigheter, og det ser jeg som en god ting. En del av menighetene våre er virkelig flinke til å nå ut bredt i nærmiljøet sitt og inkluderer ulike kulturer. Noen få menigheter har også klart å nå roma-befolkningen. Det er vel den mest marginaliserte delen av samfunnene våre. Flere menigheter må klare denne overgangen i tiden fremover, å gå fra å være introverte til å åpne seg mot samfunnet rundt seg.

Migrasjonen i Europa har forandret både samfunn og kirke. Vi ser en økende fremmedfrykt, islamofobi og regelrett rasisme. Vi har i dag politikere og samfunnsdebattanter som taler på en måte som for ikke lang tid siden ville blitt omtalt som ren rasisme. Men i dag er det i ferd med å bli en akseptert del av den offentlige samtalen. Jeg frykter dette smitter til alle deler av samfunnet, også inn i kirken vår. Det må vi motarbeide med forkynnelse og undervisning. Vi må gjenta og gjenta hvordan Jesus forholdte seg til de marginaliserte og fattige, og hva Paulus sa om hvordan vi skal være i menigheten. Disse holdningene må prege oss som metodister, det må være vårt merke!

Vi har også klart å plante nye menigheter. Dette er svært viktig og vi må fortsette med å starte nye fellesskap. Arbeidet med å revitalisere gamle menigheter må også fortsette og bli sterkere.

Kirkens enhet. Vi har gått inn i det som kan bli den mest utfordrende perioden i historien for den globale Metodistkirken. Vi er splittet i vårt syn og det truer vår enhet. Jeg har en sterk tro på den måten vi møtes som metodister til konferanse. Vi samles for å søke Guds plan og veien videre, for gjennom det skape et grunnlag for å bevare kirkens enhet. Det vil bli en vanskelig utfordring, men det er en utfordring vi kan klare.

Kirkens enhet er en viktig del av tjenesten som biskop. Det er ikke ett av flere alternativer, det er Jesu uttrykte formaning til oss. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å arbeide for å bevare kirkens enhet i min tjeneste og i de posisjonene som kirken plasserer meg i  - i Nord-Europa og i den globale kirken.

Vi må nå stille oss spørsmålet om hvor viktig enheten er for oss som metodister. Det er et spørsmål vi må besvare, hver og en, i den perioden vi går inn i. Kirkelig splittelse var en synd for vår kirkefar John Wesley. Han strittet mot en splittelse fra den anglikanske kirken hele sitt liv. Det var først når døren ble stengt, at metodismen ble en egen kirke.

En splittelse vil kunne bli ødeleggende for Metodistkirken i Nord-Europa. Først og fremst åndelig, men også organisatorisk. Vi trenger hverandre. Uten hele kirken, vil det som står igjen være delt, et fragment av kirken. Spørsmålet er hvor mye rom vi er villige til å gi hverandre for å beholde enheten.

Jeg er forventningsfull til kommisjonen som er nedsatt av biskopsrådet. Jeg tror den kan gi oss et kart for hvordan vi kan bevege oss for å beholde enheten. Da må vi være villige til å endre oss, alle sammen.

Ønsker vi virkelig å skilles fra de vi inntil nå har kalt våre brødre og søstre? Hva vil det si til omverden? Hva vil vårt vitnesbyrd være?

Da vil vi ha forkastet muligheten til å fortsette å kalle oss "United". Så alvorlig er dette. Det vil være et svik mot oppdraget som ble gitt oss av Jesus.

Hvis vi ikke klarer å forbli en kirke, hvordan kan vi da fortsette i økumenisk arbeid med noen troverdighet?

Hvis vi lar oss splitte som kirke, er jeg redd for hva historien vil si om vår generasjon.

Men la meg avslutte med å si hvem jeg er. Først og fremst er jeg en etterfølger av Jesus. Jeg er en ektemann og en far. Og jeg har fått et kall til å tjene Jesus Kristus som en pastor i Metodistkirken. Jeg elsker kirken og folket i den, særlig den delen som har sitt hjem her i Norden og i Baltikum.

Dette er hvem jeg er, og i den orden, avslutter Christian Alsted.

 

Biskop Patrick Streiff fra Sveits er biskop for Metodistkirken i Sentral- og Sydeuropa. Til Brobyggeren sier han at han er glad for at Alsted ble gjenvalgt og ser frem til å ha han som kollega i de fire neste årene. I tillegg til hans tjeneste i biskopsområdet, har han vært svært aktiv i å styrke bevisstheten om at vi er en global kirke. Han har konsistent holdt frem hva som er vår sentrale misjon som en kirke, å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres. Gud arbeider i verden og vi har et kall til å delta i dette arbeidet.

Et annet aspekt er det at han alltid har hatt mot til å ta tak i vanskelige spørsmål og til å arbeide for å løse utfordringene. Han oppleves som en som har meningers mot og en vilje til å møte andres overbevisning og arbeide for enhet og å bygge kirken, avslutter Streiff.

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
#HentBarnaVåreHjem
2019-09-17
Ledelsen i Metodistkirken støtter initiativet fra Religions- og livssynslederforumet i STL om å hente IS-barna hjem til Norge. Les mer
Uken etter Årskonferansen falt de siste brikkene på plass slik at den norske delegasjonen til rundbordssamtalene i biskopsområdet nå er klar. Les mer
Biskop Christian Alsted har skrevet et hyrdebrev om hva har vi vedtatt og hva som skjer fremover. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone