En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ingen fra vårt biskopsområde i kommisjonen

Ingen fra vårt biskopsområde i kommisjonen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
30.10.2016
Kommisjonen som skal finne en mulig vei til enhet i spørsmålet om menneskelig seksualitet blir uten noen fra Nord Europa og Eurasia.
Ingen fra vårt biskopsområde i kommisjonenDet er biskopsrådet som avgjør kommisjonens størrelse, medlemmer og oppgaver. De fant ingen plass for noen fra Nord-Europa og Eurasia.

Det var generalforsamlingen som vedtok å følge biskopenes plan "A Way Forward". Hovedpunktet i planen er en spesialkommisjon som skal komme med forslag som kan bevare enheten i kirken over spørsmålet om menneskelig seksualitet. Det er biskopsrådet som utpeker kommisjonen, men det er lagt stor vekt på at alle deler av kirken og de mange ulike meningene skal være representert i kommisjonen.

Biskopsrådet navnga de 32 medlemmene av kommisjonen 24. oktober. Kommisjonen består av åtte biskoper, 11 prester, to diakoner og 11 lekfolk. 21 kommer fra USA, syv fra Afrika, to fra Filippinene og to fra Europa. De to fra Europa er David Field (lekmann fra Sveits) og biskop Rosemarie Wenner (Tyskland). Men det er ingen fra sentralkonferansen for Nord Europa og Eurasia.

Det har vært en svært blandet reaksjon på det faktum at vår sentralkonferanse er den eneste i hele den verdensvide Metodistkirken som ikke er med i kommisjonen.

 

Brev til biskopsrådet

Torsdag 27. oktober ble det sendt et brev til biskopsrådet:

 

Til biskopsrådet

I anledning sammensetningen av kommisjonen "A Way Forward".

Vi har med interesse fulgt med på opprettelsen av kommisjonen "A Way Forward" og ber og håper for en god og vellykket prosess for kommisjonen. Vi er også klar over at det har vært en komplisert og utfordrende oppgave med mange hensyn som må tas med, når en slik kommisjon skal settes sammen.

Når medlemslisten ble offentlig så vi at samtlige sentralkonferanser og juridiske konferanser er representert, med unntak av vår konferanse! Som medlemmer av sentralkonferansen i Nord-Europa og Eurasia finner vi dette vanskelig for å forstå og er oppriktig skuffet over å være den eneste regionen som ikke har fått en plass rundt bordet. Kan dere forklare hvorfor vi er utelatt fra kommisjonen? Vi er kanskje en av de minste sentralkonferansene i antallet medlemmer, men vår sentralkonferanse spenner over 11 tidssoner, inneholder to biskopsområder, 10 årskonferansen, har tjenester i 14 nasjoner og har en stor og rikholdig variasjon av kulturer og meninger. Det er mange oppriktige metodister fra vår sentralkonferanse som er villige til å tjenestegjøre i kommisjonen.

Vi håper dere vil revurdere deres beslutning og inkludere et medlem fra vår sentralkonferanse, slik at det gode metodistiske prinsippet om representasjon for alle blir gjenopprettet i kommisjonen.

Fred og nåde være med dere.

Frøydis Grinna, generalkonferansedelegat fra den norske årskonferansen, pastoral
Audun Westad, generalkonferansedelegat fra den norske årskonferansen, lek
Andreas Elfving, generalkonferansedelegat fra den finlandssvenske årskonferansen, pastoral
Leif-Göte Björklund, generalkonferansedelegat fra den finlandssvenske årskonferansen, lek
Jan –Markus Jeromaa, generalkonferansedelegat fra den finsktalende årskonferansen, pastoral
Sami Lind, generalkonferansedelegat fra den finsktalende årskonferansen, lek
Taavi Hollman, generalkonferansedelegat fra den estiske årskonferansen, pastoral
Tarmo Lilleoja, generalkonferansedelegat fra den estiske årskonferansen, lek
Jørgen Thaarup, generalkonferansedelegat fra den danske årskonferansen, pastoral
Ole Birch, generalkonferansedelegat fra den danske årskonferansen, lek

 

Til Brobyggeren sier Audun Westad at han ikke kjenner grunnen til at kommisjonen ble sammensatt slik. Etter saken ble publisert har han vært i kontakt folk for å få mer klarhet i dette, men har så langt ikke fått fullgode svar.

- Svarene jeg har fått så langt tyder på at grensen for hvor mange som kunne være med var nådd. Men det er, i mine øyne, ikke en holdbar forklaring. Dette kan ha store og alvorlige konsekvenser for kirken vår og da er det svært synd at vi ikke har adgang til bordet hvor dette skal avgjøres. En kan jo også stille spørsmålstegn ved hvordan vår sentralkonferanse skal få eierskap til en prosess de er holdt utenfor.

Jeg synes det er rart hvis de ikke klarer å finne en eneste representant fra vår Sentralkonferanse som kan mene noe om dette. Jeg vet om mange gode metodister, uavhengig av ståsted i saken, som kunne gjort en glitrende jobb her. Jeg sliter med å forstå nettopp hva grunnen kan være til at vi er eneste konferanse som står utenfor. Det ligner et flertallsvelde som er uten innsikt i hvordan det er å være en minoritet. En del av meg vil så gjerne håpe at dette er en lei glipp fra Biskopsrådets side, men det blir nok litt naivt å tro.

Hvordan reagerer du som leg delegat til generalkonferansen på at din area er så demonstrativt holdt utenfor kommisjonen?
Jeg reagerer mest av alt med undring og vantro. Dette er svært uheldig og vanskeliggjør kommisjonens troverdighet i vår del av metodistverden.

 

Vår pastorale delegat til generalforsamlingen er Frøydis Grinna. Til Brobyggeren sier hun:

- Jeg synes det er uheldig og skuffende at en eneste Sentralkonferanse/Jurisdiksjon ikke får ha en stemme inn i dette viktige arbeidet for kirken vår, uansett årsak. Selv om vi medlemsmessig er få, favner vi et svært så stort geografisk område. Som en global og koneksjonal kirke burde det være viktig å høre fra alle deler av kirken, hvilket da også burde innebære Nord-Europa og Eurasia.
Uten å helt kjenne til prosessen med hvordan kommisjonens sammensetning har foregått, er det merkelig om ikke våre egne biskoper, Christian Alsted og Eduard Khegay, har uttalt seg i biskopsrådet om vår representasjon.

Fordi vi synes dette er både uheldig og skuffende, er vi noen stykker som har tatt initiativ til et brev til biskopsrådet angående dette.

 

Biskop Christian Alsted er ikke fornøyd med at vi ikke er med, men sier at vi har på ingen måte blitt holdt bevisst utenfor.

- Europa fikk til slutt to plasser i kommisjonen. Jeg har i forberedelsene snakket med flere i vår sentralkonferanse om de ønsker og har mulighet til å delta. Dette er en kommisjon som vil kreve mange møter i USA i de neste par årene. Det gjør det selvsagt utfordrende for personer som er i fast arbeid utenfor kirken å være med. Derfor er det mange som har takket nei til å bli nominert. Det har jeg forståelse for. Jeg la frem to navn fra vårt område som hadde sagt seg villige og jeg vet at en av de ble forespurt, men at den personen til slutt sa nei takk da datoene for møtene ikke passet. Så jeg ser det ikke som at vi er blitt utelatt.

Ved utvelgelsen av kommisjonens medlemmer er det lagt vekt på en inkluderende linje. Kommisjonen skal reflektere det store spennet i kirken globalt. Det har vært en utfordrende oppgave for de biskoper som skal gjennomføre prosessen.  Dette er også en utvelgelse og en kommisjon som uansett vil møte mye kritikk.

Vi har svært ulike synspunkter i vår store sentralkonferanse. Ingen enkelt person kunne romme dette spennet, men alle synspunktene våre er representert i kommisjonen, og jeg er rimelig godt fornøyd med representasjonen fra sentralkonferansene.

Jeg tror det også er viktig å se at selv om kommisjonen er viktig, så skal det hele avgjøres på generalkonferansenivå. Det er også en mulig konsekvens av generalkonferansens beslutninger at det vil bli en behandling i både sentralkonferansen og i årskonferansene.

 

Biskop Eduard Khegay sier til Brobyggeren at han er svært skuffet over at vi ikke er representert i kommisjonen. Han kjenner ikke til grunnene for det og sier at han har svært blandede følelser om dette. Han tror det vil føre til en lavere tillit til kommisjonen i vårt område. Men han tror på faste og bønn, og håper at vår energi nå kan fokuseres på slike åndelige oppgaver, og ikke på å klage og bruke tid på fruktløst snakk.

 

Hans Växby, som har vært biskop i både Nord-Europa og Eurasia oppfordrer til å la saken få ro.

- I en stor internasjonal kirke er det vanskelig å få plass til alle. I det store perspektivet bør vi nok se på den Europeiske representasjonen. Og jeg tror at vi kan ha full tillit til de samlede representantene i kommisjonen.

 

Hilde-Marie Movafagh er stipendiat ved det teologiske Menighetsfakultetet. Hun sier:

- Jeg kjenner ikke til grunnen til at vår sentralkonferanse ikke er representert. Jeg vet at engasjerte og kompetente personer er både foreslått og nominert, dermed kan ikke svaret være at aktuelle personer har sagt nei.
Jeg vet ikke noe som helst om årsaken, men jeg tipper at et moment kan være at Europa lett ses på som en enhet uten å være det. Det kan også være en ren glipp i at man ikke har talt opp sentralkonferansene og sørget for at det kom en fra hver, men heller tenkt kontinenter. Tilfeldigvis er da alle sentralkonferansene i Afrika og Asia fulltallige, men ikke Europa. Jeg tror mer at tilfeldigheter er årsaken enn at det er en demonstrativ bevisst handling.

Jeg reagerer på at vi ikke er med i en så viktig kommisjon. Basisrepresentasjon er svært viktig. Selvsagt kunne de valgt å gjøre kommisjonen langt mindre og ha med for eksempel to fra hvert kontinent. Da ville det vært ok. Men når det kun er oss som er utelatt blir det helt feil fordi alle andre regioner har fått en stemme. Jeg synes også det er trist at ikke vår stemme er etterspurt. Samlet representerer vår sentralkonferanse både Skandinavia hvor homofile ekteskap har vært godtatt i mange år allerede og hvor kulturen generelt er at dette er likeverdig med heterofile par, og vi representerer Russland hvor homofile parforhold er kriminelt og hvor homofile utsettes for forfølgelse. Nettopp denne enorme bredden innad i vår konferanse burde gjort en representant fra oss særlig interessant.

 

Brobyggeren kommer tilbake med mer informasjon når det kommer et svar på brevet til biskopsrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Det er flest positive stemmer, men noen er misfornøyde med både prosess og utfall. Les mer
Les hva biskop Alsted skriver om den fremforhandlede avtalen. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone