En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Knut Rasmussen går av som administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen

Knut Rasmussen går av som administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen

25.11.2016
Styret vil i løpet av kort tid konstituere ny direktør.
Knut Rasmussen går av som administrerende direktør i Stiftelsen Betanien BergenStiftelsen Betanien Bergen er opprettet av Metodistkirken i Norge.

 

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Stiftelsen Betanien Bergen:

Knut Rasmussen har jobbet i Stiftelsen Betanien Bergen siden august 2012. Knut Rasmussen går av som administrerende direktør i Stiftelsen Betanien BergenAvtroppende direktør Knut Rasmussen. Foto: Nils Olav Mevatne.
- Min tid som leder har vært preget av enkeltepisoder som har skapt mye uro i organisasjonen. Håndteringen av disse har vært svært arbeidskrevende. Jeg ser også tilbake på mange positive og givende dager med gode og faglig dyktige kolleger. Etter fire år i stillingen finner jeg det best både for meg personlig og stiftelsen at jeg trer til side. Jeg er stolt over arbeidet våre ansatte utfører hver dag, og ønsker å takke for tiden jeg fikk her, sier Knut Rasmussen.

I løpet av Rasmussens tid som direktør er det blitt gjort mange forbedringer i stiftelsens internkontroll. Stiftelsen Betanien Bergen har også utført et mulighetsstudie om Betaniens fremtidige sykehjem. Dette legger grunnlaget for ombygging av sykehjemmet. Studiet er tatt med i Bergen kommune sin sykehjemsplan. Dette vil gi fremtidige beboere et mye bedre botilbud.
- Jeg ønsker å takke Knut Rasmussen for hans solide innsats for stiftelsen gjennom flere år. Jeg har respekt for avgjørelsen, og forståelse for hans valg. Jeg ønsker ham lykke til i sin neste jobb, sier Filip Rygg, styreleder i Stiftelsen Betanien Bergen.

Stiftelsen Betanien Bergen vil i løpet av kort tid konstituere ny direktør.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone