En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Fullt gjennomslag for Porsgrunn

Fullt gjennomslag for Porsgrunn

28.11.2016
I dag kom resultatet av klagen på forsikringsoppgjøret etter skadene på kirkebygget vårt i Porsgrunn.
Fullt gjennomslag for PorsgrunnDet er gjennomført omfattende arbeider for å reparere de mange skadene etter utbyggingen av nabotomten. Foto: Menigheteten.

På nettsiden sin melder menigheten at de mottok på våren et oppgjør fra KLP som de ikke var villige til å akseptere. På bakgrunn av en reportasje i Porsgrunn Dagblad (PD) i høst  hvor de tok opp saken, svarte forsikringsselskapet gjennom avisa: "KLP har utbetalt det vi mener er riktig erstatning i saken....Vi mener den erstatningen som er utbetalt fullt ut dekker skadene ekspertene fant på bygget, og Metodistkirkens omkostninger utover dette"(PD 17.09.2016).

Menigheten var uenig i dette, og de godtok derfor aldri forsikringsoppgjøret som de mottok. Menigheten ga KLP melding om at de ville komme tilbake med endelig krav når reparasjonsarbeidene var ferdig. Da ville menigheten også vite om det ble oppdaget ytterligere skader - noe de også fant. Uenigheten har primært handlet om at forsikringsselskapet ikke ville dekke differansen mellom estimerte og faktiske kostnader, og om hvordan reparasjonen skulle utføres på noen av skadeområdene. I forbindelse med reparasjonsarbeidene, framskaffet menigheten derfor ny og utvidet dokumentasjon.

Menigheten i Porsgrunn er nå glad for at de har kommet til enighet. Her er hva KLP Forsikring skriver i sitt svar til dem:

"Det vises til tidligere korrespondanse. Vi har mottatt Metodistkirken i Porsgrunn sitt endelige krav i saken. Kravet og underlagsdokumentasjonen er gjennomgått og vurdert hos oss. Vi finner å kunne dekke deres restkrav fremsatt i brev av 14. november 2016. Beløpet på kr 283.366,- er i dag overført til det oppgitte kontonummeret."

Det betyr at hele kravet til menigheten på kr.853.366 er dekket, og pengene allerede på vei inn på konto! De er glad for at denne saken nå endelig er avsluttet - nærmere fem år etter at skadene inntraff.

 

Vi gratulerer menigheten med det endelige oppgjøret!

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Lignende artikler
I oktober blir det Sangfesten for alle glade sangere i Grenlandsdistriktet og tilreisende. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone