En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Innovasjon ved Betanien Skien

Innovasjon ved Betanien Skien

09.05.2007
I en artikkel i Ny Teknikk omtales et gjennombrudd i medikamenthåndteringen ved Hospitalet Betanien i Skien.
Innovasjon ved Betanien Skien

Hospitalet Betanien i Skien tar ibruk ny teknologi for automatisert medikamenthåndtering.


Med datastyrte medisinautomater fra Health Tech AS vil Betanien HospitInnovasjon ved Betanien Skienal i Skien, som første sykehus i Norge, automatisere medikamenthåndteringen ved institusjonen. Den nye teknologien skal ifølge Ny Teknikk ha ført til økt kvalitet, redusert svinn og reduserte kostnader.

– Betanien Hospital investerer nå i en medisinautomat som skal integreres med sykehusets pasientjournalsystem og sykehusapotekets medikamentsystem.
Sykehuset vil dermed få betydelig kvalitetsforbedringer i medikamenthåndteringen. Foreløpig skal Betanien ta i bruk vår logistikkløsninger på en av sykehusets tre avdelinger, sier daglig leder Harald Lysdahl hos leverandøren Health Tech AS til Ny Teknikk.

Medisinautomaten er et skap- og skuffesystem som gir datastyrt logistikk av medisiner, tilbehør og forbruksmateriell. Løsningen skal sikre registrering av hvem som tok hva, til hvilken pasient, med hvilken dosering, hvilken lege som skrev ut medisinen osv.

Løsningen er i bruk på over et førtitalls europeiske sykehus, og det kan dokumenteres en betydelig reduksjon i svinn, medisinforbruk, kostnader og generelt økt kvalitet i medikamenthåndteringen, ifølge leverandøren Helth Tech AS.

Den mulige konsekvensen av disse kvalitetsforbedringene er at risikoen for feilmedisinering reduseres kraftig og pasientsikkerheten økes.Innovasjon ved Betanien Skien

– På sykehus er det pasienter som får veldig mange og ulike medisiner. Medikamenthåndteringen er stort sett manuell og derfor også svært ressurskrevende. Vi har et kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedringer, og vi så umiddelbart at Health Techs løsninger ville gi oss økt kvalitet i oppbevaringen og utdelinger av medikamenter, forbedre medikamentlogistikken, redusere medikamentforbruket og gi oss bedre dokumentasjon på at riktig medisin ble gitt til riktig pasient, sier sykehusdirektør Terje Danielsen ved Betanien Hospital til Ny Teknikk.

Les hele artikkelen hos Ny Teknikk.


NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone