En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Brev til stortinget

Brev til stortinget

28.02.2008
Metodistkirken i Norge har skrevet et brev til de politiske partiene i Norge i forbindelse med aksjonen "Tenn et lys 2. mars". Brevet omtaler situasjonen for de eldre og pleietrengende. Du kan lese hele brevet her.
Brev til stortingetTil :    Det norske Arbeiderparti
         Stortingsgruppa*                                                                  Oslo, 26.februar 2008Tiltak for å sikre eldre og pleietrengende lovpålagte rettigheter


Gjennom media blir vi iblant minnet om at ikke alle eldre mottar den hjelp og omsorg de har krav på i forhold til lovpålagte rettigheter. Vi kan nevne reportasjer om syke og pleie-trengende som sendes hjem til tomme boliger, sykehjemspasienter som legges på rom som ikke er beregnet til dette, og eldre som dør i ensomhet.

Vi erkjenner at de fleste får den hjelp de har krav på, men problemet er stort for den gruppen som ikke får nødvendig hjelp blant annet på grunn av underdekning av sykehjemsplasser. Det synes som de innskrenkninger mange kommuner har måttet gjøre i sine budsjetter, ofte har rammet gruppen av eldre mennesker unødvendig sterkt.

Vi tror på det enkelte menneskes uendelige verdi. De rettigheter og privilegier et samfunn tildeler eller fratar sine innbyggere, sier derfor noe om hvordan et samfunn vurderer enkeltmennesker og grupper. Vi oppfordrer derfor både nasjonale og lokale myndigheter til et ekstra krafttak for å gi eldre og pleietrengende det tilbud de har krav på og bør kunne forvente i vårt moderne velferdssamfunn. Vi utfordrer alle de politiske partiene til å følge opp med konkrete tiltak de løfter som er gitt i partiprogram og valgtaler overfor samfunnets eldre.

Samtidig erkjenner vi det ansvar den hver enkelt har for å vise omsorg og ta vare på våre eldre. Vi må aldri bli likegyldige til de behov for kontakt, besøk, praktisk hjelp og oppfølging som finnes rundt oss og blant våre eldre. Et ansvar også våre menigheter har.

I Metodistkirkens Sosiale Prinsipper heter det bl.a. om "Eldres rettigheter": Vi støtter sosiale tiltak som integrerer de eldre i samfunnslivet, gir dem tilstrekkelig inntekt, økt mulighet for tilpasset arbeid, utdanning og støttetiltak, tilfredsstillende medisinsk behandling… .. Vi støtter politiske tiltak som særlig vektlegger eldre kvinners og etniske minoriteters situasjon og som sikrer de eldre den respekt og verdighet de har rett til i samfunnet.

I Metodistkirkens menigheter vil vi tenne et lys i gudstjenesten søndag 2.mars for å minne hverandre og styresmaktene på det ansvar vi har for å vise omsorg for de svakeste i vårt samfunn. Vi vil be for de eldre i menighetens lokalsamfunn, for de som arbeider blant denne gruppen, og for nasjonale og lokale myndigheter. Gjennom media vil vi oppfordre andre som er opptatt av de eldres rettigheter, til å tenne lys denne søndagen

Samtidig som vi med dette brevet ønsker å informere om vår markering, ønsker vi også å oppfordre Arbeiderpartiets stortingsgruppe til å fremme nye tiltak som kan bety en ekstra innsats for denne samfunnsgruppen.

METODISTKIRKEN I NORGE

Øystein Olsen            Øyvind Helliesen            Vidar Sten Bjerkseth
Biskop                      Tilsynsmann                  Tilsynsmann
* Tilsvarende brev er sendt alle partiene


NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone