En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>MU skiftet navn

MU skiftet navn

07.05.2008
På Ungdomsforbundets Landsmøte i april fikk organisasjonen både nytt navn og ny leder.
MU skiftet navn
Landsmøtet ble i år holdt i Centralkirken i Oslo.
MU skiftet navn


Metodistkirkens Ungdomsforbund (MU) har vært navnet på paraplyorganisasjonen som har det overordnede ansvaret for vår kirkes barne- og ungdomsarbeide. De arrangerer barne- og ungdomsleirene, konfirmantsamlinger, ledertrening og har den internasjonale kontakten med metodistungdom i resten av Europa.

MU har vært en selvstendig organisasjon siden nittitallet og Landsmøtet er deres høyeste organ. Det møtes hvert andre år. Her samles valgte representanter fra barne- og ungdomsarbeidet i menighetene og de sentrale tillitsvalgte.


Det ble vedtatt å endre navnet fra Metodistkirkens Ungdomsforbund til Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund. Dette vil bli forkortet MBU.
Navnvalget er gjort for å fremheve den betydningen barnearbeidet har i kirken vår. Det har alltid vært slik, men navneendringen skal gjenspeile dette på en bedre måte.                                                                                   Irene Hetmann takket av
                                                                                           som MU-leder.
MU skiftet navn
Landsmøtet var også Irene Hetmanns siste som leder av organisasjonen. Hun tok ikke gjenvalg. Som ny leder ble Marte Halvorsen valgt. Marte har bred erfaring fra MU, både i menighetene i Stavanger, Finnsnes og Tromsø, og fra speidern og leirvirksomheten. Det kommer et eget intervju med Marte i Brobyggeren.                                                                                       Marte Halvorsen tar over
                                                                                       som ny MU-leder fra høsten
                                                                                       av.


NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone