En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden

Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden

22.12.2016
Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden

 

Juleevangeliets gode nyheter fortalt midt i fattigdom, okkupasjon, vold og terror mister aldri sin aktualitet - i år er det i Syria, Sudan, Irak, Den Sentralafrikanske Republikk og Tyskland, og neste år kan det være et annet sted. De mektige og sterke fortsetter å flytte rundt på mennesker, mennesker handler ut fra frykt og folk kontrolleres med makt.
Maria, Josef og Jesus er fremdeles på jakt etter husly. Maria, Josef og Jesus flykter fremdeles for livet. Og engelen proklamerer fremdeles frimodig gode nyheter og en stor glede for hele folket.

De gode nyhetene blir først og fremst hørt blant de fattige og marginaliserte, der forventningene til fremtiden er mangelvare, og likevel innpoder ordene håp og mot for å overleve. Selv blant de privilegerte og i maktens korridorer kan det være noen som er villige til å lytte til de gode nyhetene, og la engelens budskap om håp og fred vekke mot til å handle annerledes.

Disse dagene minnes vi ofrene for de tragiske hendelsene i Tyskland på kvelden den 19. desember, da en lastebil krasjet inn i en fredelig julemarked i Berlin, og drepte 12 personer, mens 48 ble alvorlig skadet. Dette angrepet fant sted rett ved siden av Kaizer-Wilhelm-Gedächtniskirche, som står som et symbol for fred og forsoning i verden, og minner oss om ikke å gi etter for vold og frykt, men å fortsette å søke fred og godhet.

I løpet av noen dager synger vi med englene i julenatten "Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, blant mennesker som Gud har glede i!"

Måtte den freden bli virkelig blant oss alle denne julen, ikke minst blant dem som er Maria, Josef og Jesus.
 
God Jul og et fredelig nytt år!
 
Christian Alsted
biskop

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer
Metodistkirken i Norge ser på seksuelt krenkende og diskriminerende atferd som uforenlig med vår tro og livsførsel - i og utenfor kirken, både hos medlemmer og ansatte. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone