En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Jeg var fremmed, og dere tok imot meg

Jeg var fremmed, og dere tok imot meg

05.12.2008
Onsdag 10.desember er FN's Menneskerettighetsdag. I den forbindelse har Metodistkirkens kabinett sendt ut en uttalelse kalt "Jeg var fremmed, og dere tok imot meg". Dette viktige dokumentet skal leses i alle menighetene 2. søndag i advendt. Kabinettet ber også alle menighetsrådene om å ta opp saken til samtale.
Jeg var fremmed, og dere tok imot meg

Norge har i år opplevd en relativt stor økning i antall mennesker som søker asyl. Den siste tidens krigshandlinger i Kongo, kan gjøre at enda flere kommer. Å ta imot de som kommer som flyktninger og asylsøkere, skaper naturlig nok både økonomiske, praktiske og menneskelige utfordringer.

Forpliktelse
Norge har som nasjon en klar forpliktelse til å gi beskyttelse til mennesker som trenger det. Helt siden skapelsens morgen har mennesker vært på vandring fra et land til et annet. Årsakene kan være mange. Mennesker flykter både som følge av krigshandlinger, forfølgelse, hungersnød og andre årsaker.

Vi har et ansvar
Metodistkirkens Generalkonferanse 2008 vedtok følgende prinsipp:
Jeg var fremmed, og dere tok imot meg
"Vi anerkjenner og bekrefter ett hvert menneske, uavhengig av opprinnelsesland, som medlemmer i Guds familie. Vi bekrefter enhver persons rett til like muligheter til arbeid, bolig, helseomsorg, utdannelse og frihet fra sosial diskriminering. Vi henstiller til kirken og samfunnet å anerkjenne gavene, bidragene og innsatsen fra de som kommer som innvandrere, og til å kjempe for rettferdighet for alle."

(Metodistkirkens Sosiale Prinsipper ¶ 162.G)

Verdensvid kirke
Metodistkirken i Norge er del av en verdensvid kirke. Uavhengig av nasjonalitet eller rase er vi bundet sammen i Jesus Kristus. Paulus skriver at "når ett lem lider, lider hele legemet" (1. Korinter 12.26). Den enhet vi deler i Kristus fjerner de stengsler og barrierer som ekskluderer og isolerer. Derfor har også vi et ansvar når mennesker er i nød. Skriften sier at "når en innflytter bor i landet hos dere skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle han som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv" (3. Mosebok 19:33-34a).  Jesus har lært oss at vår holdning til fremmede avspeiler vår holdning til ham: "Jeg var fremmed, og dere tok imot meg". (Matteus ev. 25.35)".

Vi har et kall
På denne bakgrunnen forstår vi som metodister at troskap mot Skriften også innebærer et kall til å ta imot og vise kjærlighet til mennesker som kommer som flyktninger, asylsøkere og immigranter. Vi utfordrer derfor våre menigheter til aktivt å ta del i arbeidet med å integrere innvandrere som kommer til deres lokalsamfunn ved å oppsøke dem, ønske dem velkommen til stedet og ved å bygge relasjoner.

Åpne og inkluderende menigheter
Flere av våre menigheter har allerede opplevd at mennesker med en annen nasjonalitet, hudfarge og kultur har kommet til deres gudstjenester. De har brakt med seg nytt liv, positive ressurser og impulser inn i fellesskapet.

Oppmuntring
Vi vil oppmuntre våre menigheter til å drøfte hvordan de kan styrke denne siden av sin tjeneste, og dermed kunne gi et viktig bidrag til en vellykket integrering av innvandrere i sitt lokalsamfunn. Vi erkjenner at integreringsarbeid kan by på mange og nye utfordringer. Men vi tror at der viljen finnes til å ta tak i utfordringer, der skapes det også nye muligheter. Å ta imot den som er fremmed, er en del av vårt diakonale ansvar som kirke.  

Gjennom å møte våre nye landsmenn med åpenhet og kjærlighet, og ved å bygge relasjoner til dem og inkludere dem i våre fellesskap, lærer vi også Kristus å kjenne på en ny måte.

Med ønske om Guds velsignelse i tjenesten!

Oslo, 5. desember 2008

METODISTKIRKEN I NORGE


Øystein Olsen      Øyvind Helliesen         Vidar Sten Bjerkseth
Biskop                   Tilsynsmann                   Tilsynsmann


Illustrasjonsfoto: Morguefile.comNYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone