En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken vil ha soldatene hjem!

Metodistkirken vil ha soldatene hjem!

01.12.2009
I begynnelsen av november underskrev 77 biskoper i den verdensvide Metodistkirken et brev til president Obama med en sterk bønn om å trekke alle soldater ut av Afghanistan. Som en av underskriverne har biskop Christian Alsted sammen med våre tilsynsmenn nå sendt et brev til den norske regjeringen med bønn om å hent de norske styrkene hjem.
Metodistkirken vil ha soldatene hjem!Amerikanske soldater og afghanske allierte på en vinterkald landevei i Afghanistan. Nå ber Metodistkirken om at de utenlandske styrkene trekkes ut landet innen utgangen av 2010. Foto: UMNS/US Air Force.Politikken må endres
Brevet til president Obama og den norske regjeringen inneholder også en sterk oppfordring om å trappe kraftig opp den humanitære innsatsen. Vi har spurt biskop Christian Alsted om hva vi ønsker å oppnå med brevene.

- Vi ønsker at regjeringene i våre land skal vite at det er kirkelige ledere som har en mening om situasjonen i Afghanistan og om politikken vi i vesten fører ovenfor denne regionen. Disse meningene er ikke bare lokale, men deles av kirkeledere i hele verden.

Vanskelig situasjon
- Afghanistan er i en svært vanskelig situasjon, som ser ut til å gå fra vondt til verre. Det at vi overfører militære styrker fra krig og okkupasjon i Irak til krig i Afghanistan, er ingen løsning. Vi ønsker tvert imot en tilbaketrekking av styrkene innen utgangen av 2010. Deretter vil vi ha en ny fokusering på FNs rolle som fredsmegler og nasjonsbygger, samt en kraftig forsterket humanitær innsats for å bedre livssituasjonen i dette krigsherjede landet, sier biskop Alsted.

- Vi ser i dag en befolkning under sterkt press fra alle kanter. Sivile havner mellom krigsherrer, Taliban, regjeringen og de vestlige soldatene. Lidelsen er omfattende og jo lengre våre soldater er der, jo sterkere vil de bli oppfattet som en del av problemet. Jeg tror vi skyver de sivile vekk fra oss og skaper grobunn for et enda sterkere hat mot vesten, sier biskopen.

Veien via FN
- Jeg tror vi må komme over fra å ha krigførende styrker til en situasjon der FN kan sende fredsbevarende styrker under FN-flagg, dersom slik innsats er nødvendig for å beskytte sivilbefolkningen. Det pågår også en demokratiseringsprosess som møter svært store utfordringer. Veien frem er vanskelig, men vi må forsøke.

Fredsbevarende?
- Kan ikke styrkene som er der i dag også være fredsbevarende?
- Vår oppfatning er at styrkene våre er en del av krigen mot terror. Den oppfattningen deles av nesten hele den muslimske verden. En fersk rapport fra den amerikanske etterretningstjenesten fastslår at kun 10% av de styrkene som de internasjonale styrkene møter i kamphandlinger er Taleban eller al-Qaeda, resten er motstandsfolk som kjemper mot en fremmed okkupant, og forskjellige grupper som kjemper sin egen krig om penger og makt.
Vi har gått inn i rollen som den store stygge fienden fra vesten. Dette bidrar til å øke splittelsen i verden og gjøre dialogen mellom kulturer og religioner vanskelig. Våre styrker har gått fra å være løsningen til å bli en del av problemet. Det finnes ingen enkle løsninger for Afghanistan, men utviklingen går nå i feil retning.

Knyttneve eller samarbeid?
- Vi tror det finnes andre løsninger, andre veier enn den militære som kan prøves. Kompleksiteten i vanskene kan ikke få oss til å gi opp. Et eksempel på dette er sikkerheten til hjelpearbeidere og FN-personell. De har mistet mange og noen grupper ser dem som selve fienden. Likevel kan jeg som en kristen ikke godta at svaret på angrep er  represalier, uansett hvem de rammer. Det forundrer meg at vi ikke er villige til å se på historien til dette landet. Knyttneven har aldri ført frem til vennskap og fremgang i Afghanistan. Det har bare forent de mange ulike gruppene og klanene i kampen mot utlendingene.

Krig ødelegger
- Krigføringen gjør også mye med de soldatene som vi sender. Kamphandlinger ødelegger noe inne i oss og bringer frem en råskap i soldaten. Mange som kommer hjem har med seg en følelsesmessig tung bagasje. Er dette noe vi virkelig vil utsette ungdommene våre for?

- Selv om problemet er kompleks, gir vår tro ingen rom for at krig eller vold er en akseptabel løsning. Vi tror at den eneste veien til en permanent og rettferdig fred, er via en humanitær og ikke en voldelig innsats over lang tid. Vi må gå fra konfrontasjon til dialog.

En visjon om et bedre Afghanistan
- Hva sier du til de som kanskje synes vi har en naiv forståelse av situasjonen?
- Det kan være at noen vil synes vi har en utopisk visjon, men i valget mellom det vi ser i dag og den visjonen vi har, velger jeg visjonen, avslutter biskop Alsted.Nyttige lenker


Brevet til den norske regjeringen finner du her.

Dersom du ønsker å legge din stemme til brevet, kan du lese det og signere her.

En artikkel om saken på UMCN.


 

Brevet til president Obama


Her er en oversettelse av brevet til president Obama som Brobyggeren har gjort:

 

Til president Obama

Vi hilser deg i fredsfyrsten Jesu navn.

Vi, biskopene i den verdensvide Metodistkirken som har signert dette brevet, er dypt bekymret over den eskalerende krigen i Afghanistan.

Vi oppfordrer deg til å sette en tidsplan for tilbaketrekking av alle styrkene i koalisjonen innen utgangen av 2010.

Krigen har nå vart i over syv år, og det er ingen slutt i sikte. I løpet av denne tiden har 911 amerikanske militære og 591 militære i koalisjonen mistet livet. Oktober 2009 var måneden med de høyeste tapstallene siden krigen startet. Flere titusen afghanere har mistet livet i krigen.

Metodistkirken mener at ”krig er uforenlig med Kristi lære og forbilde”. Vår visjon er en verden der mennesker lever sammen i fred og gjensidig respekt. Vår kirke, den tredje største i USA, har 11 millioner medlemmer i 40.000 menigheter i Afrika, Asia, Europa og i USA.

Vi bønnfaller deg om å ta våre bekymringer alvorlig. For flere år siden utga over 120 biskoper en uttalelse om anger for vår unnfallenhet fra å tidlig ta avstand mot krigen i Irak. Vi vil ikke gjøre den samme feilen en gang til ved å være stille når vi nå er konfrontert med nok en eskalerende krig.

Vi tror det ikke finnes noen vei til en militær seier i Afghanistan. Vi tror humane verdier må veie tyngre enn militære strategier når regjeringer fatter sine beslutninger.

Vi vet at sakene foran deg er vanskelige og komplekse. Vi lover å holde deg oppe med vår forbønn mens du søker en rettferdig og fredlig løsning på den tragiske krigen i Afghanistan.


Guds velsignelse.


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone