En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Prester på fjellet

Prester på fjellet

28.01.2010
Denne uken er prestene og diakonene våre samlet på Hermon høyfjellshotell for seminarer og fellesskap.
Prester på fjelletFellesskap ute i skiløypene er en viktig del av uken for mange av prestene våre. Her er det Idar Halvorsen, Øystein Olsen og Eldar Karlsen som nyter høyfjellet sist januar.Fellesskap
Landssamlingen er en velprøvd blanding av faglig inspirasjon, rekreasjon i friluft eller badeland, og gode samtaler med kolleger. Skiforholdene er gode, både for langrenn og alpint. Det er et badeland på hotellet. For å gi tid til sosialt og åndelig fellesskap med kollegaene er fritiden på omtrent fem timer hver dag inkludert lunsj.

Prestene og diakonene våre arbeider til vanlig svært mye alene. De er mye sammen med de aktive i menigheten, men mulighetene for å snakke med kollegaer er begrenset. Som kirke er vi i sterkt behov av en levende samtale mellom prestene våre. De trenger tid til å snakke om arbeidet sitt, menighetene, utfordringer og oppmuntringer.

Brobyggeren håper det blir god tid til å snakke og drømme sammen på Hermon. Tid til å drømme sammen om hva slags kirke vi skal være i fremtiden og hvilken rolle presten og diakonen skal ha. Det er en samtale som vi vanlige kirkegjengere er en viktig del av, men som prestene har et særskilt ansvar for å føre. Landssamlingen er i dag det eneste stedet hvor det er tid og rom for at prestene kan ha slike kollegiale samtaler.

Deltakelse på Landssamlingen er obligatorisk for prestene og diakonene i menighetstjeneste. Det skal vi være glade for. Landssamlingen kan godt være den beste enkeltinvesteringen vi har som menigheter.

Du kan lese mer om samlingen på Hermon i Brobyggerens andre utgave i år.

Inspirasjon
I år er det forkynnelsen som har stått i sentrum for seminarene. For å inspirere er Per Eriksen med som motivator og foreleser. Per Eriksen (50) er teolog og prest i Frikirken i Fredrikstad. Tidligere har han jobbet som lærer ved Frikirkens teologiske seminar, vært redaktør for Budbæreren og journalist i Vårt Land. Han har skrevet flere bøker.

Kontemplativ bønn
Kontemplativ bønn er et område som både Hilde Sanden og Ola Westad har arbeidet med i sine masteravhandlinger og praktisert over en tid både for sin egen del og som del av den åndelige veiledning de gir i sitt arbeid. Og sammen vil de ta prestene med på en reise i hva dette er og hvordan det kan berike vårt åndelige liv.

Begravelser
Begravelser er prester godt kjent med i sine yrker. Metodistprester er ofte kjent for å være gode på begravelser, samtidig er det viktig at de er faglig oppdatert på dette og evner å møte nye tider og nye mennesker også på dette området. Jon-Erik Bråthen har vært menighetsprest i mange år og arbeider nå på Modum Bad. Han vil ha en forelesning om begravelsen og møtet med de pårørende.
NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone