En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>På utkikk etter økumenikk og samarbeid

På utkikk etter økumenikk og samarbeid

05.02.2010
På verdensplan er hun sentral i Metodistkirkens mellomkirkelige arbeid. Pastor Betty Gamble fra USA er nå på besøk i Norge for å lære mer om vårt økumeniske arbeid og vårt forhold til det samiske folk.
På utkikk etter økumenikk og samarbeid
Det er innholdsrike dager for pastor Betty Gamble i Norge. Hun er Associate General Secretary i den verdensvide Metodistkirkens styre for kristen enhet og mellomkirkelige forhold. Her er hun i møte med tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth og tidligere styremedlem Lars-Erik Nordby.


Kristen enhet og mellomkirkelige forhold
Pastor Betty Gamble er ansatt i et styre som heter General Commission on Christian Unity og Interreligious Concerns (GCCUIC). Det er direkte underlagt Generalkonferansen og skal lede vår kirkes amerikanske og internasjonale arbeid for kristen enhet og mellomkirkelige forhold. Gamble var sekretær for samtalene med den amerikanske lutherske kirken som endte i en avtale tilsvarende vår "Nådens fellesskap" med Den Norske kirke.

GCCUIC har et sterkt ønske om mere kunnskap om forholdene i de ulike Sentralkonferansene. derfor er hun i disse dagene i Norge.

Samtaler med norske metodistledere
I samtalene med tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth og Lars-Erik Nordby var det våre erfaringer som en liten kirke i et land med en stor og dominerende kirke Gamble ønsket å høre. Hun fikk også høre om forholdene til de andre konferansene i vårt biskopsområde.
Et annet aspekt som ble tatt opp var vår opplevelse av det å være en liten konferanse i en stor verdensvid kirke med et amerikansk tyngdepunkt.

Viktig avtale med lutheranere
Brobyggeren spurte Gamble om det foregikk noe spennende i GCCUIC, og det kunne hun raskt bekrefte. I august 2009 ble det signert en omfattende avtale med den lutherske kirken i USA etter mønster av den Norske avtalen "Nådens Fellesskap". Vi har nå et fullt nattverds- og liturgisk fellesskap med lutheranerne. Vi aksepterer fullt hverandres dåp og ordinerte personer. Prester og diakoner kan nå tjenestegjøre i hverandres menigheter, etter invitasjon og med godkjent utdannelse.

Som i Norge fungerte de fleste av disse punktene på et praktisk plan allerede, men det var et stort steg å lage en formell avtale som er bindende for våre to kirker.

Nådens fellesskap som inspirasjon
For oss norske metodister kan det være spennende å vite hvor mye "Nådens Fellesskap" betød for samtalene i USA. Lars-Erik Nordby var valgt inn i GCCUIC fra Europa da samtalene ble innledet. Nordby fikk starte samtalene med å lese hele "Nådens fellesskap" for partnerne. Han var en viktig del av disse samtalene og Gamble holder dette frem som et godt eksempel på hvordan en liten konferanse som vår kan gi viktige bidrag inn i det store kirkefellesskapet.

Norske representanter
Lars-Erik Nordby satt i GCCUIC i åtte år og ble etterfulgt av nok en nordmann. Det er i dag pastor Knut Refsdal som representerer Europa i GCCUIC. Han har invitert og lagt opp programmet for Gambles besøk i Norge. Refsdal arbeider sammen med Gamble for å legge frem en rapport om den verdensvide Metodistkirkens økumeniske situasjon denne våren.

Nye samtaler
For tiden er det samtaler i gang med de selvstendige Metodistkirkene for afroamerikanere i USA. Det er i dag et omfattende og tett samarbeid mellom kirkene, men alle parter arbeider for at dette skal formaliseres i en avtale. Det er også samtaler med den episkopale kirken i USA.

Urbefolkningen
Et viktig arbeidsfelt for Gamble er arbeidet for forsoning med urbefolkningen i USA. Til neste Generalkonferanse skal det foreligge en rapport og en gudstjenesteliturgi for forsoning og felles gudstjenester. Her i Norge skal hun ha samtaler med det samiske kirkerådet på tirsdag for å lytte til de erfaringene som samene har med Metodistkirken i Norge og Den Norske kirke.

En mørk fortid
I USA har Metodistkirken en trist og forferdelig historie i forhold til den amerikanske urbefolkningen. Det mørkeste kapittelet kom i 1864 da metodistpastoren og offiseren John Milton Chivington ledet en frivillig milits i en massakre på en landsby ved Sand Creek med mennesker fra Cheyenne- og Arapahostammene. Alle 133 som bodde i landsbyen ble drept, inkludert 105 kvinner og barn.

Den amerikanske urbefolkningen ble behandlet som mindreverdige, også av metodister. Selv i dag lider svært mange av dem under det historiske traumet og av å være marginalisert i samfunnet. Metodistkirken samarbeidet dessverre med de ulike regjeringene igjennom historien og har et ansvar for det som har skjedd og skjer. Gamble er klar på at vi som kirke har et institusjonelt ansvar og at vi har et stort behov for å gjøre bot for vår rolle.

En vei mot forsoning
I dag er vi som kirke velsignet med flere dyktige ledere fra urbefolkningsgrupper. De er til stor hjelp for oss i å forstå veien videre i forsoningsprosessen. Dette arbeidet finner Gamble stor glede og velsignelse i. Hun håper samtalene med de samiske kirkelederne vil gi ny kunnskap og nye synsvinkler hun kan ta med videre.

Tett program
I løpet av besøket vil hun samtale med ledere i Metodistkirken, møte rektorer fra de metodistiske seminarene i Europa, tale i Sarpsborg, delta i en Recovery-gudstjeneste, møte representanter for Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd, Baptistsamfunnet, kirkedepartementet og andre.

Vilje til å være globale
Brobyggeren har også spurt Knut Refsdal om hvordan arbeidet i GCCUIC er. Han synes det er spennende og trekker frem en utrolig vilje til og ønske om å ta på alvor det at vi er en global kirke. Selv om amerikanerne dominerer kommisjonen viser de en imponerende oppmerksomhet til konferansene utenfor USA. Han opplever arbeidet i kommisjonen som meningsfylt og at vi blir lyttet til.

Europeiske erfaringer
Refsdal sier at den europeiske delen av kirken har en utrolig rikdom av erfaringer å bidra med til kirken som helhet. I et foredrag for kommisjonen om den europeiske metodismen og vår økumeniske situasjon trakk han frem mangfoldet i erfaringene. Utenom England har vi for eksempel Estland med en liten kirke i et land med få troende og en ateistisk fortid, det sydlige Europa med katolsk dominans og Norden med lutherske statskirker.

Dette er erfaringer som kirken søker å ta inn over seg med en åpenhet som har gjort Knut Refsdal enda mer stolt av kirken vår.Du kan høre Betty Gamble tale i Metodistkirken i Sarpsborg søndag 7. februar kl. 11.00.


NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone