En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Dette må vi ha flere av!

Dette må vi ha flere av!

17.02.2010
Lørdag 30.januar var rundt 50 mennesker samlet til seminar rundt temaet flerkulturelle menigheter, i Centralkirken, Oslo. Det ble en festdag, der vi blant annet lærte hverandres kulturer bedre å kjenne. " Sett krav til oss," var det blant annet flere av våre nye landsmenn som uttalte.
Dette må vi ha flere av!

Mtuhumo Wa Basaluci og Vidar Sten Bjerkseth deltok på seminaret. Foto: www.oslocentral.noMtuhumo Wa Basaluci og Vidar Sten Bjerkseth, grep hele forsamlingen fra starten av. Basaluci fortalte om flukten fra Kongo og sitt møte med Norge og nordmenn på en slik måte at det ikke bare grep tilhørerne, men fikk oss til å se smerten og innsatsen som ligger bak mange av våre nye landsmenns komme til Norge.

Basaluci påpekte kulturforskjeller fra sitt hjemland og Norge og mente blant annet at innvandrere generelt hadde et større behov for samtalen og det åndelige, ikke bare fysiske behov.

Inkludering, ikke integrering
Basaluci mente inkludering var bedre enn integrering. Ved integrering forstod han at det er mer " bli som oss", mens han med inkludering tenkte at vi har større respekt for hverandre og hverandres egenart og det å få lov å være den en er.

Tålmodighet og hjelp til kommunikasjon, var to ting han framholdt som viktig, samtidig som han pekte på tre viktige ting ved inkludering av innvandrerer til Norge:

1. Veiledning - en god, forståelig veiledning med en gang man kommer til Norge

2. Bevisstgjøring- hva kan en innvandrer forvente/ få og hva forventes av han/henne

3. Myndiggjøring - sette innvandreren i aktivitet snarest mulig, slik at en ikke bare blir observatør

Sarpsborg og deres erfaringer
Harald Mathisen og Torgeir Tveter ga et meget interessant bilde fra Sarpsborg menighet, der det i de senere år har kommet flere innvandrere. De la vekt på at integreringsarbeidet, eller inkludering, som Mtuhumo kalte det, er en utfordring og ikke et problem.

Likevel, utfordringene kan være mange, og ofte kan noen av dem være utfordringer vi kanskje i utgangspunktet ikke trodde var der, som for eksempel teologien. Hva vi legger vekt på i Norge og hva en legger vekt på i feks Kongo, kan være to forskjellige ting. Måten å tilbe på er også ofte forskjellig, og vi har mye flott å lære av hverandre her.

Andre utfordinger kan være, i følge Mathisen og Tveter:

- moral

- musikk

- forhold til tid og sted

- ulike reaksjonsmønstre

- en annen type respekt

- kommunikasjonsformer og språkets betydning

Et annet viktig aspekt, er samarbeidet med offentlige myndigheter. Det er viktig at vi som menigheter vet hva det offentlige skal gjøre, og hva vi som menighet/ venner kan hjelpe til med.

Betaniens arbeide blant innvandrere
Stiftelsen Betanien i Oslo, driver et stort arbeide blant innvandrere. De har flere kvinnegrupper, de driver språk- og kulturopplæring, og har blant annet hatt med muslimske fedre og sønner på tur.

Susanne Kralik, Heidi Drøden, Sara Jensen og Bente Lillestølen ga et spennende innblikk i arbeidet som drives, og kom med mange gode råd i forbindelse med det flerkulturelle arbeidet.

Betanien arbeider med et hefte rundt disse temaene og det vil etterhvert bli trykket for salg. DER vil legge dette ut på nettsidene sine når det er tilgjengelig.

Den gode samtalen
Siste delen av seminaret var viet samtale, og forsamlingen ble delt i to grupper. I gruppene kom mye godt fram, og setningen som: forvent noe av oss, still krav, kom fram. Kanskje er det nettopp her vi feiler av og til i inkluderingsarbeidet. Vi glemmer at respekt også har med å forvente. Så føler man at man gir og gir, og så, plutselig, forventer man noe av den andre, mens den da på sin side har blitt vant til å forlange.

Når man er på likt nivå, har felles respekt og forståelse for hverandres egenart og er trygge, får man den gode samtalen. Dette hadde man på seminaret.

Ja...
Forhold til tid og sted kom opp som en utfordring, det at mange kom fra en kultur hvor klokkas betydning og det å komme til rett tid, var noe annet enn det er i Norge.

En annen ting er språket og språkforståelsen. Når vi får et JA til svar, forventer vi at det er et ja, mens den som svarer ja, ofte gjør det av høflighet, mangel på språk, eller at et ja kan bety:

- Ja, jeg hører hva du sier

- Ja, det skal jeg

Å prøve å unngå ja/nei spørsmål, eller å be vedkommende si tilbake det jeg sa, gjør at en kan unngå slike misforståelser.

Materiell til hjelp i menigheten
Ressurspermen På vei mot et inkluderende samfunn, som blant annet gir praktiske forslag til hvordan man kan arbeide med inkluderingsarbeidet, er vel kjent for flere. Her finner du nettsiden til permen og kan lese mer.

IKO forlag har laget et lite hefte, Inn i Guds familie, som omhandler dåp av udøpte innvandrere. Heftet kan være til en god hjelp i dåpsopplæringa til voksne, og kan med enkelhet tilpasses til de forskjellige trossamfunn. Her kan du bestille heftet.

Nytt seminar
- Dette seminaret er noe av det viktigste kirken har gjort på lenge, utbrøt en.

At seminaret var viktig, riktig og kanskje kom på rett tidspunkt, er det ingen tvil om.

Ut fra de tilbakemeldingene som kom, vil det bli holdt flere seminar i samme sjanger. Mest sannsynlig vil vi prøve å få til et tilsvarende seminar allerde til høsten. Informasjon om dette vil bli lagt ut på nettsidene og sendt menighetene straks det er klart.

Du kan se mange bilder fra lørdagen på Centralkirkens hjemmeside, www.oslocentral.no.Artikkelen er hentet fra nettsiden til DER og er skrevet av Vigdis-Merete Rønning.
NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone