En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Audun Westad valgt til ny leder av MBU

Audun Westad valgt til ny leder av MBU

21.04.2010
Audun Westad ble i helgen valgt til ny leder av Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund. Han overtar i august lederansvaret fra Marte Oden Halvorsen.
Audun Westad valgt til ny leder av MBU


Avtroppende leder Marte Oden Halvorsen og nyvalgte Audun Westad etter forhandlingene på Landsmøtet.


På Metodistkirkens barne- og ungdomsforbunds (MBU) Landsmøte i helgen ble det valgt ny leder. Valget falt på Audun Westad som ble valgt med et enstemmig tillitsvotum.

Nåværende leder Marte Oden Halvorsen stilte ikke til gjenvalg. Til Brobyggeren sier Marte at hun er fornøyd med å gå fra ledervervet nå. Hun opplever at en nå har fått inn en helt ny begeistring i Landsstyret.
Audun Westad valgt til ny leder av MBU

Langsiktig planlegging
Da Marte tok fatt på lederperioden for to år siden var situasjon en helt annen. Nå har MBU fått ansatt både en barne- og ungdomssekretær og en MBU-prest. Marte sier hun har lært mye om økonomi, både i Landsstyret og i Hovedstyret. Økonomien til MBU har gått fra underskudd til solide overskudd, og hun er godt fornøyd med å kunne gi videre en egenkapital på solide 800.000 kroner. Pengene er for så vidt ikke det viktigste for Marte, men hun sier at en solid økonomi gir trygghet i ansettelser og satsningsområder. MBU kan planlegge mer langsiktig, og det gir bedre resultater.

Spennende lederskap
Marte kan fortelle at hun liker å være med og påvirke arbeidet i MBU og i kirken. Det har vært spennende å være en del av ledelsen. Samtidig har hun opplevd det som slitsomt når Jesusiveren noen ganger drukner i administrasjon. Likevel er det nettopp Jesusiveren som har gjort at hun kunne ha fortsatt i vervet. Når hun nå valgte å be om avløsning var det med et ønske om å konsentrere seg om det kommende ekteskapet og fellesskapet i menigheten.

Gode valg
- Jeg er veldig fornøyd med det nye styret. Det har en god blanding av gamle og nye medlemmer. Jeg vet hvor slitsomt det er å starte opp med bare nye.
Jeg er også glad for at samarbeidet med speiderkorpset er så godt, med felles styremøter og en åpen dialog. Vi har fortsatt mye å gå på i samarbeidet, men vi er helt klart på rett vei.
Det er godt å kunne gi fra seg ledervervet med visshet om at arbeidet er i gode hender, avslutter Marte Oden Halvorsen.

Å hoppe etter Marte
Den nyvalgte lederen Audun Westad har vært lenge aktiv i MBU. Han tar over vervet etter sommerferien. Til Brobyggeren sier Audun at det er en ære å få lov til å bli leder av MBU.
- Det er godt å se at folk tror jeg vi få det til. Det å hoppe etter Marte blir jo en utfordring, men jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Audun.

Tettere kontakt
- Er det noe du ønsker å satse spesielt på?
- Ja, vi i det nye styret ønsker å komme rundt i menighetene og ha en tettere kontakt med barne- og ungdomsarbeidet. Vi ønsker å være i en åpen samtale med lederne og medlemmene. Jeg skal reise til Årskonferansen i Bergen som ungdomsdelegat, og jeg er med og arrangerer Sommerfesten. Jeg håper allerede i Bergen og på Drottningborg å komme i snakk med så mange som mulig om det som skjer i menighetene og på sentralt plan. Ta gjerne kontakt med meg, jeg har lyst til å høre hva du har å si, avslutter Audun Westad.
Det var Marthe Lian Skjælaaen som takket Marte Oden Halvorsen for hennes store innsats for MBU som leder. Takken var hjertevarm, lovordene mange og hele Landsmøtets takknemmelighet kom tydelig frem i en rungende applaus.NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone