En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kirken i Arendal er stengt

Kirken i Arendal er stengt

31.12.2010
På grunn av råteangrep i viktige punkter på den bærende konstruksjonen i taket, noe som gir stor usikkerhet om hvor mye taket tåler, er kirkesalen og Lillesalen i Arendal stengt.
Kirken i Arendal er stengt

Den vakre Metodistkirken i Arendal er stengt på grunn av alvorlig råteangrep.Nettsiden har fått følgende informasjon fra menigheten vår i Arendal:Informasjon om Kirkebygget

Fra menighetsrådet Desember 2010

Kirkesalen og Lillesalen er nå stengt.

Grunnen er råteangrep i viktige punkter på den bærende konstruksjonen i taket, noe som gir stor usikkerhet om hvor mye taket tåler.

Vi har inspisert konstruksjonen inngående sammen med Stærk & Co, som er et ledende firma innen byggtjenester. Stærk vurderer angrepet som alvorlig, og anbefaler at rommene under hovedtaket ikke brukes. Menighetsrådet har derfor besluttet å stenge Kirkesalen og Lillesalen inntil taket er reparert. Skadene er utviklet over lang tid, men er ikke synlig ved vanlig inspeksjon. Derfor har de ikke vært oppdaget tidligere, og det har også vært nødvendig å utføre mye arbeid for å komme til de aktuelle punktene. Den type skader som er funnet er forholdsvis vanlige på bygg av denne typen fra samme tidsrom. Imidlertid er ”våre” skader mer omfattende enn vanlig, noe som har flere årsaker.

I tiden fremover kan altså Kirkesalen og Lillesalen ikke benyttes.

Foreningsrommet, Kjøkken og toaletter kan brukes, likeså kontoret. Disse rommene ligger
utenfor det gamle kirkebygget, og er dermed ikke i samme risikosone.
Vi arbeider nå med å finne annet egnet sted der Gudstjenester og andre ting kan arrangeres.
Foreløpig er ingenting bestemt, men vi skal finne gode løsninger på dette !
Følg med i annonsene, så opplyser vi om hvor vi skal være.

Nå er det viktig at vi virkelig følger opp menigheten både med våre bønner og med vår
deltakelse. Selv om dette er en uventet og uvanlig situasjon, som også kan vare i lengre tid – så har vi tro for at den vil være til det beste for Guds arbeid og menigheten vår.
Det går allerede mange rykter rundt omkring om dette, men de fleste kan avkreftes.
Bygget er ikke helt ødelagt og holder ikke på å ramle ned.

Men usikkerheten rundt takkonstruksjonen er så stor at vi som menighetsråd ikke kan ta
ansvar for å ha folk i rommene under. Anbefalingen fra Stærk & Co er veldig klar, og vi kan ikke gå imot denne.

Å reparere eller å legge om taket blir antakelig svært kostbart, og vi har ikke begynt å
planlegge dette enda. Vi har mye arbeid å ta fatt på, og skal nok komme tilbake med
informasjon når det nærmer seg noen konkrete holdepunkter.

Fra menighetsrådet ønsker vi dere alle en god og velsignet Jul.

Hilsen
Magne Jessen
Menighetsrådets lederNettsiden vil komme tilbake med mer informasjon om situasjonen i Arendal på nyåret.
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone