En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nå over 12 millioner "united" metodister

Nå over 12 millioner "united" metodister

01.03.2011
Ny statistikk fra 2009 viser at The United Methodist Church, som vi er en del av, har passert 12 millioner medlemmer for første gang.
Nå over 12 millioner "united" metodister


Metodister i Bo, Sierra Leone feirer gudstjeneste. Metodistkirken vokser kraftig i Afrika og på Filippinene. Foto: Mike DuBose/UMNS.
Vekst i Afrika, Europa og Asia
Mens medlemstallet fortsetter å synke i USA, er det økning i Afrika, Europa og Asia. I USA gikk antallet medlemmer ned med 1,22% til 7,8 millioner. I Afrika, Europa og Asia gikk medlemstallet frem fra 3,5 til 4,4 millioner i samme periode. Totalt steg medlemstallet fra 11,6 til 12,1 millioner.
- Veksten har hovedsaklig skjedd i Afrika og på Filippinene, sier Scott Brewer som er ansvarlig for statistikken.

Nedgang i USA
The United Methodist Church er fortsatt det tredje største kirkesamfunnet i USA, men tallene får kirkeledere til å stille spørsmål ved kirkens liv. Pastor Lovett H. Weems Jr. ved Wesley Theological Seminary i Washington DC sier i en kommentar at det ikke vil være noen fremtid for Metodistkirken i USA hvis den ikke klarer å nå flere mennesker, yngre mennesker og mennesker med mer variert bakgrunn.
Utviklingen for Metodistkirken i USA følger de andre store kirkene i landet som til dels har enda sterkere tilbakegang. Unntaket er Det katolske kirke.

I Afrika og på Filippinene er historien en helt annen. Her er kirken i sterk vekst med svært mange nye menigheter og voksende menigheter.

75 millioner metodister totalt
World Methodist Council er en paraplyorganisasjon for wesleyanske kirker. Her er The United Methodist Church det største av de 76 medlemskirkene. De er aktive i 132 land og har til sammen omtrent 75 millioner medlemmer.

Du finner mer informasjon HER.

NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone