En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Brev fra kabinettet til hele kirken

Brev fra kabinettet til hele kirken

12.09.2011
I forbindelse med det nye konferanseåret har kabinettet skrevet et brev til alle i Metodistkirken i Norge.
Brev fra kabinettet til hele kirken


Det nye kabinettet samlet utenfor Hovedkontoret i Oslo i august. Fra venstre: Tilsynsmann for Nordre distrikt Steinar Hjerpseth, biskop Christian Alsted, tilsynsmann for Østre distrikt Øyvind Helliesen og tilsynsmann for Vestre distrikt Svein J. Veland.

                       

Til prester, diakoner, tillitsvalgte og menigheter i MetodistkirkenSeptember 2011
”I barnestemmers glade kor og i et spedbarns skrik,
der ligger det en lovsang gjemt: at du er stor og rik,
en evig Far, vår trygge borg, vårt vern mot vold og nød,
en sang som lukker voldsmenns munn, og bærer gjennom død.”

John Bells salme, inspirert av bibelens salme 8 får åpne vår hilsen til dere dette arbeidsåret. Bak oss ligger en sommer som ble helt annerledes enn noen hadde tenkt. Terroren 22. Juli har rammet oss alle, og land og folk vil være preget av det som hendte i lang tid. Som kirke er vi en del av denne virkeligheten. Menigheten vår i Sarpsborg ble direkte berørt fordi ett av menighetsbarna var blant de døde på Utøya, og hun ble senere gravlagt fra Metodistkirken. Noen av våre medlemmer har familiemedlemmer og venner blant de skadde og døde, og vi vet at noen av de unge hadde hatt kontakt med vårt barne- og ungdomsarbeid. Vi er også kjent med at flere av våre prester og diakoner på ulike måter har blitt involvert i krise og sorgarbeidet. Noen steder har man valgt å holde åpne kirker, og i alle våre menigheter har det vært ulike former for markeringer og forbønnshandlinger. Under ”Sommerfesten” i Grimstad var det lagt ut kondolanseprotokoller. Når arbeidet i menighetene nå starter opp vil det grufulle som skjedde fremdeles være med oss. Da er det viktig at vi kan være en kirke som ser mennesker, som lytter, som tilbyr fellesskap og som kan gi trygghet, håp og trøst.

Når vi ser tilbake på sommeren er det også viktig å huske alt det gode som skjedde. Vi hadde en flott Årskonferanse på Kjølberg, en inspirerende sommerfest, og flere gode leirer for barn og unge. Vi håper at alle de som deltok vil ta inspirasjonen og utfordringene med seg til sine menigheter, og at mange vil fortelle til andre om det ”de har sett og hørt”. Samtidig med at disse linjer skrives samles nærmere 200 metodister seg til Menighetsutviklingsskole i Göteborg.  Vi gleder oss over at deltakelsen fra Norge er stor, og oppfordrer alle menigheter som har deltakere om å sette av tid til oppfølging av ”skolen”.

Nytt kabinett
I år er vi tre tilsynsmenn som sammen med biskopen utgjør kirkens kabinett. Steinar Hjerpseth har ansvaret for Nordre, Svein J. Veland for Sør- Vestre, og Øyvind Helliesen for Østre Distrikt. Sistnevnte er også kabinettets teamleder. For alle 3 er distriktene nye, og en del tid i høst vil gå med til å bli kjent med distrikt og menigheter.

Kirkens strategi
Årskonferansens tema: ”Gi det videre” og ”Strategidokumentet” som ble presentert under konferansen er noe av de vi ønsker å følge opp under menighetsbesøkene. Vi oppfordrer til at tilsynsmennenes og landslekleders taler til konferansen leses på ny før våre besøk, og vi vil ha med oss en enkel presentasjon av innholdet i ”Strategidokumentet” som kan brukes i forbindelse med besøket. Når det ellers gjelder det konkrete innholdet i de ulike menighetsbesøkene så gjør vi på forhånd avtaler om det. Vi er også åpne for forslag og ønsker.

Merk dere også følgende:
-    Vi ønsker i løpet av året å ha medarbeidersamtaler med prester og diakoner under utnevnelse. Det vil bli gjort konkrete avtaler med den enkelte. Samtaleskjema blir sendt ut.
-    I de menigheter som skal søke tilskudd fra felleskassen må det avholdes pastoratskonferanse/menighetskonferanse. Budsjettet må på forhånd være behandlet i menighetsråd og danner grunnlaget for søknaden til felleskassen. Budsjettet må sendes oss senest 1 uke før besøket om vi skal kunne behandle det.
-    Vi ønsker å møte menighetenes pastoral/personalkomiteer
-    Møter med menighetsråd/ledergrupper kan avtales.
-    Søknader om Ekspansjonsmidler skal nå sendes Diakoni og Evangeliseringsrådet. Se håndbok for menigheter for søknadsskjema og frister.
-    Søknader til Eiendomsfondet sendes direkte til tilsynsmannen.

Som tilsynsmenn får vi ofte forespørsler om å kunne tale på gudstjenester, møter, jubileer etc. Vi forsøker så langt som mulig å imøtekomme disse. Det vil være fint om dere som allerede har planlagt å komme med slike invitasjoner i 2012 tar kontakt så snart som mulig.

Arbeidsdeling
I tilegg til tilsynsansvaret for distriktenes menigheter, pastorer/diakoner og institusjoner/stiftelser så har kabinettet fordelt følgende faste oppgaver: Alle tre, pluss biskop møter i Hovedstyret og i Areakabinettet.
Steinar Hjerpseth møter i styret for MBU og er kontaktperson for ”Ny Start”: Lederutvikling.
Svein Veland møter i styret for DER, i Religionspolitisk Utvalg (NKR) og er kontaktperson for ”Ny Start”: Nye trosfellesskap.
Øyvind Helliesen møter i styrene for Misjonsrådet, det teologiske seminaret og Norges Kristne Råd. Han er også kabinettets representant i Rådet for Ordinert Tjeneste og Hovedstyrets Arbeidsutvalg/Eiendomsutvalg. Har også sete i Sentralkonferansens Råd og Metodistkirkens Europaråd.
Henvendelser som gjelder menighetene/distriktene rettes til den enkelte tilsynsmann. Andre henvendelser til kabinettet kan rettes til Øyvind Helliesen.

Faste og bønn
Årskonferansen vedtok å oversende et forslag om ”Faste og bønn” til kirkens hovedstyre som vil arbeide videre med oppfølgingen av dette. Bibelen har mange ord om viktigheten av bønn og faste. Vi velger å hilse dere med Jesaja 58.6-11. Et ord som tydelig knytter bønn og faste sammen med vårt diakonale ansvar som kirke:

Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!» Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, så du blir lik en vannrik hage, ja, som et kildevell der vannet aldri svikter.

Hilsen med ønske om Guds velsignelse

Steinar Hjerpseth                    Øyvind Helliesen                    Svein J. Veland
NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone