En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>-Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld!

-Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld!

15.03.2012
Metodistkirken i Norge støtter en uttalelse fra Flerkulturelt kirkelig nettverk og ber regjeringen ta en pause i tvangsutsendelsen av etiopiere, sier tilsynsmann Øyvind Helliesen til Brobyggeren.

Barn rammes
Tilsynsmann Øyvind Helliesen sier at dette særlig gjelder tilfellene der barn rammes:
- Metodistkirken understreker sterkt at barn er fullverdige mennesker og har egne rettigheter. Dette gjelder uansett hvilke valg deres foreldre har gjort.
Metodistkirkens sosiale prinsipper sier at mennesker, og særlig barn, har krav på beskyttelse fra undertrykkelse og forfølgelse. Derfor sier vi, sammen med andre kirker i Norge:  Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld!
Her er hele uttalelsen fra Flerkulturelt kirkelig nettverk:Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld

I følge den nylig fremforhandlede returavtalen med Etiopia er 15.mars 2012 frist for frivillig utreise for etiopiske asylsøkere.

Det er uakseptabelt og umenneskelig å utvise etiopiske barn som har levd flere år i landet og har sterk tilknytning til Norge.  Det er tydelig brudd både på FNs barnekonvensjon og prinsippet om at barns rettigheter ikke skal settes til side på grunn av foreldres valg. Barnas tilknytning til riket må prioriteres foran innvandringsregulerende hensyn. Vi ber derfor regjeringen om ikke å tvangsreturnere barna og deres familier. Vi forventer at stortingsmeldingen om ”Barn på Flukt” som er varslet, er i tråd med FNs barnekonvensjon.

Vår erfaring er at vedtak i norsk asylpolitikk ofte går i favør av innvandringsregulerende hensyn framfor humanitære, noe vi anser som en svært uheldig utvikling. Humanitære hensyn er et viktig og selvstendig prinsipp som ikke kan reduseres av potensial for misbruk.

 Vi har forståelse for norske myndigheters behov for returavtaler for å kunne utvise asylsøkere med endelig avslag på søknad, men er på lik linje med internasjonale organisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty International bekymret for om retur av politiske flyktninger til Etiopia er trygt. Mange etiopiere frykter for sine liv.

Som kirker og kirkelige organisasjoner møter vi redde og fortvilte mennesker som ber om hjelp. I denne situasjonen er også Flerkulturelt kirkelig nettverk som felleskap direkte berørt. Vi vil uttrykke vår solidaritet med etiopiere i Norge i dag.

Flerkulturelt kirkelig nettverkNYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone