En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vi feirer pinse ved å stifte en ny menighet!

Vi feirer pinse ved å stifte en ny menighet!

23.05.2012
Søndag 27. mai utvides fellesskapet i Metodistkirken i Norge med en ny menighet. Det blir en ekte flerkulturell menighet med medlemmer fra 12 forskjellige land. Bli med og opplev stiftelsen kl. 14.00 på Grünerløkka i Oslo.
Vi feirer pinse ved å stifte en ny menighet!

Det er fire kenyanske  metodistprester som frivillig er med i IMCO. Her er tre av dem med menighetens hovedprest Ki Sung Kim. Fra venstre bak: Susan Gatwiri, Jennifer Lairangi. Foran fra venstre: Isaac Kaberia og Ki Sung Kim.


Da Ki Sung Kim startet arbeidet med å bygge et internasjonalt fellesskap med base på Grünerløkka i Oslo, var det kun fem som møtte frem. Det var to fra Kenya, en fra Nepal og Ki Sung og hans kone. Siden den gang har arbeidet vokst kraftig, mye mer enn det antallet som er samlet i dag for å danne en ny menighet.

Startet med studenter
Fra starten av har det internasjonale studentmiljøet i Oslo vært en av de viktigste kildene til nye kontakter. Her har Ki fått kontakt med studenter fra hele verden, også studenter fra muslimske land som er helt lukket for evangeliet.
- Det er en stor utfordring for oss. Vi kan her i Oslo nå svært mange av verdens unådde folkeslag. Vi trenger ikke reise jorden rundt. I dag kommer de til oss for å studere. Jeg opplever mange av disse som åpne for evangeliet, men det er svært farlig for dem å konvertere når de skal reise hjem igjen etter endt studier.
Det at de reiser hjem er jo en del av utfordringen. De blir frelst og trent som kristne, og når studiet er over reiser de hjem. Vi sier ikke at vi mister dem, men at vi sender dem ut som misjonærer. Vi forsøker å holde kontakten med dem når de reiser hjem. Vi får mange hilsener fra studenter som var aktive i IMCO her i Oslo, og som etter at de har reist hjem er blitt aktive i menigheter i sine hjemland. Det er flott, men det er vanskelig å bygge en menighet på de som er her i maksimalt to år, sier Ki Sung Kim.

Trening av lekfolk
I sin tjeneste for å bygge en ny menighet legger Ki Sung stor vekt på å trene lekfolket.
- Enten de skal være her, eller reise hjem igjen, er det å trene dem helt sentralt. Vi trenger å vekke lekfolket for å vokse som kirke. Å være en kristen er så mye mer enn å sitte i en kirkebenk og lytte til en prest. Ikke alle kan tale og undervise, men ALLE kristne må kunne vitne om sin tro til dem de møter i livet. Jeg gir derfor lekfolket stor plass i gudstjenesten. Jeg inviterer dem til å lede, be, vitne og tale. Det er ikke like lett for alle med en gang, men vi kan alle delta og fortelle hva Jesus har gjort for oss, sier Ki Sung.

Over 1000 studenter
IMCO har tre møtedager. Det er gudstjeneste hver søndag kl. 14.00 på Grünerløkka, internasjonalt fellesskap annenhver torsdag og et mer uformelt samvær på varierende lørdagskvelder.
Antallet som møter opp er varierende, men mer enn 1000 studenter fra over 50 land har vært med i kortere eller lengre tid på torsdagene. Ki Sung har vært studentprest ved Stanford University i USA og kjenner godt til hvordan internasjonale studenter tenker. Gjennom kontaktbygging og mye arbeid har han fått en imponerende rekke med gjestetalere til fellesskapet. Mennesker med viktige stillinger trekker studenter. Svært mange av dem er kristne selv og har delt sin egen troshistorie med studentene.
- Vi har hatt mange dyktige talere. En av de beste talerne har vært Thor Willy Ruud Hansen. Han holdt en sterk tale med et kraftig vitnesbyrd. Han gjorde dypt inntrykk på studentene, også på muslimene som var med, forteller Ki Sung.

Fellesskap i gudstjenesten
Ki Sung gleder seg over at det er mange av studentene som også blir med på gudstjenestene. Etter at de reiser hjem har det kommet meldinger om at de savner fellesskapet her i Oslo.
Nå har arbeidet kommet så langt at det er 21 som har signert på at de vil være med i en ny menighet. Disse skal være her i minst to år. Ki Sung er svært optimistisk for at IMCO vil fortsette å vokse og bli sterkere.

Interkulturelt
Ki Sung kan fortelle at det er mange katolikker blant de som kommer til gudstjenestene, særlig blant de filippinske au-pairene. Det er spennende å se at de velger å være med i IMCO, istedenfor en av de filippinske menighetene eller de katolske fellesskapene.
- De omtrent 50 som kommer på gudstjenestene er fra 12 forskjellige land. Jeg tror en viktig grunn til at IMCO skiller seg ut og trekker nye folk er det internasjonale miljøet. Det er mange som søker et bredere kulturelt fellesskap, som speiler store deler av verden. De sier at de opplever et sterkere fellesskap og en egen varme her. Jeg er glad de er med. Filippinske kvinner er dyktige, ivrige og flinke. De tar ansvar og stiller opp når de har fri.
En annen grunn til at de søker hit er nok forkynnelsen. De er glade i å høre Guds ord og å delta i gudstjenesten. De liker å få undervisning i prekene.
Vi har en stor fordel som metodister. Vi er vant til å inkludere og er åpne i vår invitasjon. Vårt åpne alterbord er et godt eksempel. Vi kan inkludere nye raskere, fordi vi ikke setter formelle hindre i veien. Når vi har nattverd kneler nesten alle ned ved alterringen, forteller Ki Sung.

Trenger norske metodister
En utfordring for IMCO er at det er få norske som deltar på samlingene.
- Vi har i dag fire norske som er med, og de er svært viktige medarbeidere for meg. Dessverre er ingen av dem metodister. Jeg skulle så gjerne ha med noen norske metodister. Det ville utvidet vårt kulturelle mangfold og gjort fellesskapet mer stabilt. Særlig viktig er dette for studentene. De kommer hit for å studere, men like mye for å bli kjent med Norge. Da er det helt avgjørende at de kan treffe nordmenn i IMCO. En trenger ikke flytte medlemskapet sitt, men hjelpe menigheten en stund. Vi trenger også noen som kan spille på samlingene våre. Vi har så lite midler at det må skje på dugnad. I dag må vi ofte klare oss uten musikk, og savnet er stort, sier Ki Sung.

Misjonsmark
I dag har Metodistkirken i Norge ingen predikanter som misjonærer utenfor landets grenser. Vi trenger heller ikke reise rundt i verden for å forkynne evangeliet til andre folkeslag, fordi mange av dem har slått seg ned eller studerer her. Vi kan nå mennesker fra nesten alle verdens kulturer og land i Oslo. IMCO er både indre og ytre misjon samtidig.

Vi trenger forbønn, midler og metodister som er villige til å være med på frivillig basis. Det vil nok ta tid før en slik menighet som IMCO vil være selvfinansiert. De som er med her har svært lav inntekt og familier i hjemlandet som trenger pengene til mat og utdannelse.

Jeg vil gjerne takke Grunerløkka menighet for deres gode samarbeid og at vi kan bruke kirken deres helt gratis. Jeg vil også rette en varm takk til prosjektgruppas medlemmer som er pastor Lars-Erik Nordby, pastor Terje Nilsen, Vigdis-Merete Rønning, tilsynsmann Øyvind Helliesen og pastor Vidar Bjerkseth for deres støtte og samarbeid.

Særlig Vidar Bjerkseth gjorde i sin tid som tilsynsmann en stor innsats for IMCO fra høsten 2008 til sommeren 2011.
En stor takk til alle som har støttet IMCO, avslutter Ki Sung Kim.


Vi feirer pinse ved å stifte en ny menighet!
En stor del av menigheten er au-pairer fra Filippinene. Sanggruppa som de har dannet er en av kjernegruppene i den nye menigheten på Grünerløkka.NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone