En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Berit Westad gjenvalgt som hovedstyrets leder

Berit Westad gjenvalgt som hovedstyrets leder

16.06.2012
Berit Westad ble lørdag gjenvalgt som leder av Metodistkirkens Hovedstyre. Alt om valgene kan du lese her. Teksten blir oppdatert fortløpende.
Berit Westad gjenvalgt som hovedstyrets leder


Fra forhandlingssalen under lørdagens valg.


KIRKENS STYRER OG RÅD 2012 - 2013


A. STYRER, KOMITÉER OG REPRESENTANTER

01.    Hovedstyret
a)        Leder 2012-2014:     Berit Westad
b)       Årsklasse 2011-13:
          Leder Diakoni- og Evangeliseringsrådet:
          Vetle Karlsen Eide         Vara: Nestleder i DER
c)       Årsklasse 2012-2014:
          Leder av Misjonsrådet:    Torill Langbråthen         Vara: Nestleder i Misjonsrådet
e)       Årsklasse 2012-2014:
          Pastoral: Stig-Johnny Jørstad           Vara pastoral: Helle Maria Wolstad
          Lek: Jan-Erik Hansen                       Vara: Camilla Garn Røed
d)       Årsklasse 2011-2013:
          Pastoral: Hilde Marie Ø. Movafagh    Vara: Leif S. Jacobsen
          Lek: Ingerid Hoggen    Vara: Brede Aasen
f)       Øvrige medlemmer av Hovedstyret:
             1.    Biskopen
             2.    Tilsynsmennene
             3.    MBUs leder. Nestleder er vara.
             4.    Kvinneforbundets leder. Nestleder er vara.
                    Med møte/talerett i Hovedstyret: Felleskassens kasserer/adm.leder.
                    Redaktør av Brobyggeren/Hjemmesiden har møterett.

02.    Diakoni- og Evangeliseringsrådet
a)       Leder 2011-13:         Vetle Karlsen Eide
b)       Årsklasse:    2011-2015                            2009-2013               
          Lek kvinne:  Helene Benedikte Granum      Herdis Marie Ruud Hansen   
          Lek mann:    Vetle Karlsen Eide                 Arne Helge Hansen
          Pastoral:      Harald Olsen                         Mariann Stensøe
          Vara            2010-2013:   
          Lek:             Rune Nese
          Pastoral:      Ki Sung Kim   
c)       Landsevangelisten.
d)       Tilsynsmenn og Administrativ leder har møterett.
e)       Representant fra Betanien Diakoniråd med talerett.

Hovedutvalget fungerer som styre for Metodistkirkens Studiesenter. Hovedutvalget er ansvarlig som Årskonferansens resolusjonskomité. Dersom resolusjoner kommer opp i Årskonferansen suppleres hovedutvalget med aktuelle personer.

03.    Misjonsrådet
a)    Leder 2012-2014: Torill Langbråten
b)    Årsklasse:      2010-2014                  2012-2016
       Lek kvinne:    Torill Langbråthen        Ragnhild Sand
       Lek mann:      Aart Huurnink             Jon Løvland
       Pastoral:        Olav Øgreid                Roar G. Fotland
       Vara 2010-2014:   
       Lek:               Linn Haugen Markussen
       Pastoral:        Tom G. Johnsen   
c)    Misjonssekretæren
d)    Representant fra MBU
e)    Representant fra Kvinneforbundet
f)    Tilsynsmenn og Administrativ leder har møterett.

04.   Betanien Diakoniråd
a)    Leder:     Lars Erik Nordby
b)    Nestleder:     Are Blomhoff
c)    Sekretær:     Elisabeth K. Sagafos
e)    Valgt av Betanien Diakonifelleskap:
       Fra Oslo:     Grethe Brynhildsen    Varamedlem: Elisabeth K. Sagafos
       Fra Bergen:     Kari Berland    Varamedlem: Wenche Hjelmeland
       Fra Skien:     Tove Baklie Jensen    Varamedlem: Hege Torunn Hvalen
f)    Faste medlemmer:
      Fra Stiftelsen Betanien Oslo: Styrets leder, forstander.
      Fra Stiftelsen Betanien Bergen: Styrets leder, Adm. direktør for Stiftelsen.
      Fra Betanien Diakonihøgskole: Rektor
      Fra Stiftelsen Betanien Skien: Representantskapets leder, hospitalets direktør,
      sjefssykepleier.
      Fra Årskonferansen: Kirkens tilsynsmenn som er representert i stiftelsenes styrer.
      Fra Betanien Diakonifellesskap: Styrets leder.
      Fra Metodistkirkens Diakoni- og Evangeliseringsråd: Leder.
      Betanien Diakoniråds repr. i Diakoni- og Evangeliseringsrådet: Lars-Erik Nordby.

05.  Styret for Stiftelsen Betanien Oslo
a)    Valgt av Årskonferansen: 4 medlemmer og 2 vara.
        2010-2014: Irene Lindhom, Jan Magne Linnsund.     Vara: Kjersti Marie Kristiansen
        2012-2016: Anders Isnes, Christina Solli.        Vara: Inge Waage
b)     Andre: Tilsynsmann for Østre distrikt, Stiftelsens forstander
c)     1 medlem med vara velges av Betanien Diakonifelleskap:
        Medlem: Grethe Brynhildsen (2010 – 2014).
        Vara: Elisabeth K. Sagafos (2010 – 2014)

06.    Styret for Stiftelsen Betanien Bergen
a)    Valgt av Årskonferansen:
       2010-2014: Jon-Erik Bråthen, Nils Eivind Holmedal.
        Vara: Dag Moster
        2012-2016: Christian Hysing-Dahl, Sigmund Kroslid.
        Vara: Ingebjørg Homme Myklebust
b)     Andre: Tilsynsmannen for distriktet, Adm. direktør for Stiftelsen.
c)     1 medlem med vara velges av Betanien Diakonifelleskap (2010-2014):
        Medlem: Kari Berland. Vara: Wenche Hjelmeland.

07.    Representantskapet for Stiftelsen Betanien Skien 2011-2015
a)    Medlemmer: Trine Bjørntvedt, Vidar Sten Bjerkseth, Elisabeth Skreosen,
                          Thomas Rolfsen. Vara: Trond Rossvang, Leif Refsdal.
b)    Andre: Tilsynsmann for distriktet, Hospitalets direktør,
                  Hospitalets sjefssykepleier.
c)    Valgt av Betanien Diakonifelleskap:
       Medlem: Tove Baklie Jensen. Vara: Hege Torunn Hvalen (2010 – 2014)

08.    Styret for Metodistkirkens teologiske seminar
       Styret velger selv sin leder.
       Årsklasse 2011 – 2015:    Pastoral: Lars-Erik Nordby. Vara: Vidar Sten Bjerkseth
       Årsklasse 2009 – 2013:    Lekt medlem: Reidun Larsen. Vara: Karin Thompson
       Andre: Tilsynsmann har møterett, Representant fra Tjenesterådet.

09.    Styret for Stiftelsen Soltun Folkehøgskole
      Styret velger selv sin leder
      Årsklasse                    2009-2013
                                                         Styremedlemmer:        Varamedlemmer:
    a) Etter innstilling fra Hovedstyret:    Per-Endre Bjørnevik     Arild Pedersen
    b) Etter innstilling fra MBU:               Paul Dahlø   
    c) Etter innstilling fra Fra NN.konf:     Dag Erik Larssen         Tom Dahlø
    d) Ex officio:                                   Steinar Hjerpseth         Øyvind Helliesen
           
10.    Styret for Metodistkirkens Personalkasse
        Styret velger selv sin leder.
    a) Valgt blant medlemmene:   
        2012-2014:     Steinar Hjerpseth    
        2011-2013:     Gunnar Bradley
        2011-2013:     Vara: Jan Robert Madsen
    b) Valgt av Årskonferansen:    
        2012-2014:     Haavard Pytte
        2011-2013:    Torbjørn Ribe
        2012-2014:    Vara: Knut Evensen
       
11.    Kasserer for Årskonferansens Reisekasse 2012-2016
         v/Hovedkontoret.

12.    Metodisme-Historisk Selskap 2011-2015
         a) Leder:                      Nils Hetmann
         b) Styremedlemmer:     Lars Erik Nordby, Øivind Horn, Jens Christian Strandos,
                                            Øystein Lillås, Thor Bernhard Tobiassen, Jorunn Wendel
         c) Kasserer:                 Gustav Søiland
         d) Vara:                       Sven Olaf Grinna og Ragnar Falch

13.    Hovedstyrets Økonomi- og Eiendomsutvalg.
         Hovedstyrets Arbeidsutvalg.

14.    Delegater til Generalkonferansen 2012-2015
         a) Pastoral: Øyvind Helliesen
         b) Lek: Audun Westad

15.    Delegater til Sentralkonferansen
PASTORALE:
Øyvind Helliesen
Frøydis Grinna
Lars Erik Nordby
Steinar Hjerpseth
Jon-Erik Bråthen
Hilde Marie Ø. Movafagh    LEKE:
Audun Westad
Jan Magne Linnsund
Ingerid Hoggen
Berit Westad
Iacob Iuell Nordby
Vigdis-Merete Rønning
VARA:
Vidar Sten Bjerkseth
Tom G. Johnsen
Hilde Sanden-Bjønness
Roar G. Fotland
Are Blomhoff
Svein J. Veland    VARA:
Anders Isnes
Brede Aasen
Per Endre Bjørnevik
Torill Langbråthen
Aart Huurnink
Gro Konradsen
Knut Lindhom

16.    Tilsynsmannskomitéer 2012-2016
         a) Metodistkirkens Hovedstyre.
         En av hovedstyrets pastorale medlemmer velges formelt som leder av
         tilsynsmannskomiteen.

17.    Norges Kristne Råds rådsmøte 2012-2016
         a) Medlemmer: Biskop, Tilsynsmann på Østre Distrikt, Hovedstyrets leder.
         b) Vara: Tilsynsmann Nord-Vestre Distrikt, Hovedstyrets nestleder, Adm.leder.

18.    Metodistkirkens representanter til Kristeligelig Studieforbunds årsmøte 2010-2014
         Vigdis-Merete Rønning og Gunnar Bradley.

19.    Representant til Norsk Råd for Misjon og Evangelisering 2009-2013
         Medlem:    Tove Odland

20.    Blå Kors Norge 2012-2016
         Medlemmer: Yngvar Ruud, Dagrun Haugen Nilsen.

21.    Representanter i Familie og Medier sine landsmøter 2012-2016.
         Karl Anders Ellingsen, Bjørn Olav Hammerstad       

22.    Norsk Teologisk samtaleforum 2012-2015
         a) Representanter: Roar G. Fotland og Hilde Marie Ø. Movafagh.

23.    Det norske Bibelselskaps Representantskap 2012-2015
         a) Representant:     Tilsynsmannen på Østre distrikt.
         b) Vara:                 En av tilsynsmennene

24.    Innstilt til valg til Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund 2012-2014
         a) Representanter:    Maia Blomhoff Holm, Andreas Rasmussen
         b) Vara:                   Marie Eikemo Larsen, Egil Hægeland

25.    Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap 2010-2014
         a) Representant:    Tove Odland
         b) Vara:                Veronika Berthling Ribe

26.    Foreningen Toneheim Folkehøgskole 2010-2013
         Fra Hamar menighet: Helge Nilsen.
         Olav Øgreid. Vara: Adm. leder for Metodistkirken i Norge.

27.    Representant i UMCOR
         Tove OdlandB. KONFERANSEKOMITÉER

31.    Tjenesterådet 2012-2016
Terje Nilsen, Idar Halvorsen, Frøydis Grinna, Hilde Kristine Hannestad Tveter, Bjørg Helene Granum, Vidar Sten Bjerkseth, Ola Westad, Knut Lindhom, Synnøve Hysing-Dahl og en tilsynsmann.

32.    Komiteen for adm. lokalisering og Undersøkelseskomiteen 2011-14.
Yngvar Ruud, Jon-Erik Bråthen, Anne Berthling og Olav Øgreid.

33.    Årskonferansens Desisjonskomité 2012-2014
         Leder: Are Blomhoff
         Medlemmer: Gerd Røsok, Øyvind Stensøe

34.    Forslagskomitéen
         a)     Leder          2012-2013: Brede Aasen
         b)     Årsklasser:  2010-2013                   2011-2014                   2012-2015
                 Pastoral:      Liv Berit Carlsen          Jan Robert Madsen       Marit Bjørnevik
                 Lek:            Ingerid Marie Hoggen    Egil Westad                 Brede Aasen
                 Vara 2009-2012:    Pastoral: Marit Bjørnevik. Lek: Ingebjørg Oliversen
                 Vara 2012-2015:    Pastoral: Kari Hay. Lek: Arne Helge Hansen
        c) Landsleklederen (ex officio).
        d) Administrativ leder (konsultativt).

35.    Ansvarlig for minneord ved Årskonferansen 2012-2015
         Marit Bjørnevik

36.    Årskonferansens Justeringskomité 2012-2015
        Thor Bernhard Tobiassen, Rune Joar Larsen og Hilde Hannestad Tveter.

37.    Statistisk sekretær 2011-2014
         Ragnar Falch                   

38.    Årskonferansens sekretær og hjelpesekretærer 2011-2014
         Adm. leder. Hjelpesekretærer organiseres av Hovedkontoret og vertsmenigheten.

39.    Representanter ved Basis- og Lønnsforhandlinger for prester/diakoner
         ansatt i
menighet
         Terje Nilsen, Ole Martin Andreassen, Kjell R. Pedersen.


C. MELDINGER - VALG FORETATT AV ANDRE ORGANER

41.    Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen, 2011-2015
         a)    Fra Centralkirken: Atle Halvorsen, Hans Kristian Rygg.
                Vara: Ole Jørgen Fæø, Kari Fjørtoft.
         b)    Fra Første kirke: Ingvild Ersland Pytte, Øistein Fotland.
                Vara: Inger Lise Henne Holmbek, Nils Eivind Holmedal.
         c)    Beboer- pårørenderepr.: Torill Ebbesvik.
                Vara: Roald Johannesen.
         d)    Ansattes representanter: Anne-Britt Kristiansen, Rut Snilstveit.
               Vara: Bente Skaalvik.
         I stillings medfør har tilsynsmann for distriktet sete i styret med stemmerett.
         Adm. leder ved Alders- og Sykehjemmet, Liv Berit Pilskog og pastorene Rolf Hugo
        Hanssen og Roald Zweidorff har møte og talerett.
42.    NORTHERN EUROPE AND EURASIA CENTRAL CONFERENCE (NEECC)
         2009-2013
         NEECC COUNCIL OG BISKOPSKOMITE FOR NORDEN OG BALTIKUM:
         a) Medlemmer: Berit Westad, Øyvind Helliesen, Tove Odland.           
         b) Vara: Jan-Erik Hansen, Vidar Sten Bjerkseth, Iacob Iuell Nordby.
         NEECC BOARD OF HIGHER EDUCATION AND MINISTRY:
         Medlem:    Frøydis Grinna
         Ex off. Rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar, Roar G. Fotland.
         NEECC BOARD OF GLOBAL MINISTRIES:
         Medlem:     Misjonssekretæren        Vara:     Misjonsrådets leder
         NEECC NORTHERN METHODIST YOUTH COUNCIL:
         Medlem:     Audun Westad
         NEECC JUDICIAL COURT:
         Medlem:    Steinar Hjerpseth        Vara:    Ivar Granum
         NEECC COMMITTEE ON INVESTIGATION:
         Medlem:    Jon-Erik Bråthen

         ANDRE RÅD I EUROPA 2009-2013:
         Representant til Metodistkirkens Europaråd
         Medlem:        Øyvind Helliesen   
         Representanter til Metodistkirkens Europaråds Fund Mission
         Medlemmer:    Tove Odland
        Representant til Metodistkirkens Europaråds Joint Commission on Drug and
        Alcohol Concerns       
        Medlem:     Yngvar Ruud
        Kontakt til Nord-Europeiske UM Women
        Medlem:         Berit Westad
        European Methodist Youth Council:
        Medlem:         Tor-Anders Lillås

43.    Sentralkonferansens representanter i Generalkonferansens styrer og råd 2009-2012
        Connectional Table
        Medlem:     Øyvind Helliesen
        General Board of Global Ministries
        Medlem:     Tove Odland
        General Board of Pension and Health Benefits
        Medlem:     Vidar Sten Bjerkseth
        General Commission on Christian Unity and Interreligious Concerns
        Medlem:    Knut Refsdal
        General Commission on United Methodist Men
        Medlem:     Gunnar Arne Eriksson
        Africa University Board of Directors
        Medlem:    Roar G. Fotland

44.    Egedeinstituttets Representantskap
        a) Medlem:     Misjonssekretæren
        b) Vara:     Misjonsstyrets leder

45.    Metodistkirkens Kvinneforbund (MK) 2011-2014
        Leder:    (Konstituerer seg selv)
        Kasserer:    Ruth-Anne E. Larsen
        Styremedlemmer:    Marit Kristine Hanssen, Tove Synnøve Tveit, Marit Dahl
        Torgersen, Grete Løvland Tagholdt, Francisca Mgatsana,

46.    Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) 2012-2014
        a)    Leder:    Audun Westad
        b)    Økonomiansvarlig:     Hege Bergjord og Hovedkontoret
               v/ regnskapsavdelingen.
        c)    Øvrige Styremedlemmer:     Maia Blomhoff Holm, Eirik Jørstad, Hege Bergjord,
               Anders Fladeby, Lina Løvland og Frøydis E. Isnes.
               Vara:    Solveig Elise Broback og Åse-Beate Hinderaker.
       d)    Repr. for M. Speiderkorps:     Berit Roll Elgsås
       e)    Nom.fra Årskonferansen:     Maia Blomhoff Holm, Andreas Rasmussen.
              Vara:     Marie Eikemo Larsen, Egil Hægeland
              Tilsynsmann har møterett.
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone