En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Global søndag for migrasjon

Global søndag for migrasjon

21.11.2017
Søndag 3. desember markeres global migrasjon i hele den verdensvide Metodistkirken.
Global søndag for migrasjon

Kjære metodistmenigheter og metodister i Metodistkirken i Norge

Far og mor med sin lille gutt i armene, på flukt til et fremmed land. På flukt fra forfølgelse i hjemlandet. Det var en av Jesu første livserfaringer da Maria og Josef tok ham med til Egypt, på flukt fra Herodes. I Det gamle testamentet har Guds folk erfart å være på vandring i og mot fremmede land gjennom generasjoner. Krig og forfølgelse er fortsatt en virkelighet for mange mennesker i verden i dag. Allerede i 2014 påpekte FNs høykommissær for flyktninger at vi er i ferd med å være vitne til den største folkeforflytning siden 2. verdenskrig. En del av disse flyktningene forsøker å komme til Europa. De legger ut på hasardiøse reiser over havet, ofte i overfylte dårlige båter. De siste årene har vi sett ufattelige tragedier ved Europas yttergrenser.

Vår kristne tro påkaller oss å elske og vise barmhjertighet overfor alle mennesker, å elske fiender og fremmede, ta imot flyktninger, og ikke minst å lide med dem som lider. Den verdensvide metodistkirke(UMC) og Metodistkirken i Norge ved kabinettet og MNA oppfordrer metodistkirkens menigheter til å engasjere seg for flyktningene, gjennom bønn og handling.

 
Vi oppmuntrer særlig menighetene til å markere søndag for "Global migrasjon" den 3. desember 2017. Se vedlagte brev fra kabinettet ved Øyvind Helliesen og MNA ved Vetle Karlsen Eide
 

 Om det er ønskelig med mer informasjon om menigheter og menigheters arbeid for flyktninger kan bl.a. Norges Kristne Råd bidra, se: http://www.norkr.no/index.cfm?id=427053
 

Hefte om innkluderende menigheter.
 
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er også en god kanal for god informasjon på dette feltet. Se: www.noas.no.
 


Vennlig hilsen
Øyvind Helliesen og Vetle Karlsen Eide

 

Relaterte dokumenter
NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Det er med sorg vi den siste tiden har fulgt det offentlige ordskiftet om norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak. Som ledere i Metodistkirken etterlyser vi handling fra myndighetene som ivaretar disse barnas rettigheter. Les mer
Den verdensvide Metodistkirkens råd for kirke og samfunn oppfordrer alle metodister til å arbeide mot vedtaket og stå sammen med asylsøkere. Les mer
Mandag kl. 5 om morgenen mandag ble Hailu hentet av politiet i Svolvær og tvangssendt til Etiopia. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone