En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vurderer nytt kirkesenter

Vurderer nytt kirkesenter

15.01.2018
Vurderer nytt kirkesenterFORNYELSE: På hjørne mellom Allégaten og Brogaten ligger Metodistkirken i Flekkefjord. Menighetsmøtet sa nylig ja til å starte reguleringsarbeid for et eventuelt nytt kirkesenter på tomten.

Metodistkirken i Flekkefjord har behov for bygningsmessig fornyelse. På et menighetsmøte etter søndagens gudstjeneste kom det frem at det er behov for en oppgradering av tak på menighetslokale og prestebolig / vaktmesterbolig. Dette vil kunne beløpe seg til 800.000 kroner.

Et flertall i menighetsmøtet gikk inn for å anbefale at menighetsrådet igangsetter arbeid med en reguleringsplan og en kontakt med nærmeste nabo i Brogaten for å se på mulighetene for et eventuelt nytt kirkesenter innenfor tomtegrensene for dagens prestebolig, kirkebygg og eventuelt nabobygget mot Flekkefjord Sparebank.

Hanne Risvold og Erling Aagesen ble valgt som en arbeidsgruppe for arbeidet med å igangsette reguleringsplan.

 

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer
Lignende artikler
I disse dagene er mange konfirmanter på tur til London for å se røttene til metodismen. Her er glimt fra turen til ungdommene fra Flekkefjord. Les mer
Metodistkirken i Flekkefjord lanserer i 2015 tilbud med helgebasert kursaktivitet / undervisning. Les mer
Gjennom "Partnership For Development" får menigheter i Norge være med og forandre fremtiden til hele lokalsamfunn i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone