En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kirkens misjon er fortsatt levende

Kirkens misjon er fortsatt levende

11.04.2018
Kirkens misjon er fortsatt levendeSang under en bønne- og nattverdssamling på the Connectional Table sitt møte.

Kjære medlemmer av Metodistkirken

Denne uken har the Connectional Table feiret 50-års jubileet for dannelsen av The United Methodist Church, og fokusert på formålet til the Connectional Table: å utdype og uttrykke kirkens visjon og være hjelpere for kirkens misjon, tjeneste og ressurser. Selv om vi gikk inn i utfordrende og komplekse saker, fikk vi også utforske ulike muligheter for vår verdensvide kirke.

Når vi nå står ved enden av vårt møte, ønsker vi å dele et enkelt budskap om håp for Metodistkirken:

Kirkens misjon, oppgaven, er fortsatt levende og vi tror…

-    Selv om vi opplever utfordringer, Gud kaller oss til å gjøre mennesker til disipler av Jesus Kristus for å forandre verden.
-    Vår sentrale misjon er å delta i Guds arbeid i verden. Uansett, Gud kaller oss til sin tjeneste.
-    Uansett hvilke utfordringer vi møter, Gud kaller Metodistkirken til…
            o    Tjeneste for de fattige
            o    Å forbedre helse og livsvilkår i en global sammenheng
            o    Å utvikle kristne ledere med prinsipper
            o    Å danne nye fellesskap og fornye menigheter


Vi tror. Likevel, kanskje som du, kjemper vi til tider med vantro. Derfor vil vi forplikte oss til å be for hverandre og for hele vår kirke. Vi ber Gud hjelpe oss i vår vantro, trøste oss i vår usikkerhet og fortsatt gi oss håp.

Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»  (Markus 9, 24)

Hver morgen våkner vi opp i en verden preget av synd, rasisme, vold, krig og mer. Barn går uten mat, familier mister sine hjem, unge og eldre sliter med avhengighet.
Verden trenger Jesu Kristi frelsende kjærlighet. Metodistkirken har alltid vært et effektivt vitne om Jesu kjærlighet. Det er av helt avgjørende betydning at vi fortsetter å være et slikt vitne.
Derfor sier vi, i dag og all dager, kirkens misjon er fortsatt levende.


Kristi velsignelse

Biskop Christian Alsted                      Prest Kennetha J. Bigham-Tsai
Leder, the Connectional Table          Chief Connectional Ministries Officer

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Les biskop Christian Alsted sitt minneord for biskop Yambasu. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone