En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ledelse som fag

Ledelse som fag

19.04.2018
Kirken tilbyr et nytt kurs i fagfeltet ledelse i samarbeid med MF.
Ledelse som fagIllustrasjonsbilde. Metodistkirken er full av ledere som tar ansvar lokalt og sentralt. Her er en gruppe som arbeider for menighetsplanting samlet på hovedkontoret.

 

Metodistkirken i Norge inviterer alle ledere i kirken til et nytt kurs innenfor ledelse. Kurset har påmeldingsfrist 10. september 2018 og oppstart samme høst. Vi har snakket med leder av Metodistkirken i Norge - Nasjonalt arbeid (MNA), Leif S. Jacobsen.

- Hva slags kurs er dette?

- Det vil jeg besvare med to punkter. Som prest som har gått gjennom utdannelsen, så savnet jeg en mer ledelsesfaglig opplæring. Også i dag er det manko på dette fagfeltet i utdannelsen. Etter en drøfting i Hovedstyret og kabinettet, var det tydelig at det er et behov for å utvide de ordinertes kompetanse på dette feltet. Vi fikk i oppdrag å utvikle et slikt kurs. Det andre punktet jeg vil trekke frem er et klart og økende behov i menightene våre for lekfolk med utvidet kompetanse på verdibasert ledelse. Den åpenbare grunnen til dette er prestemangelen og behovet for at lekfolket tar større ansvar for ledelsen av menigheten. Dette er viktig for både menighetene og for kirken som helhet.

- kan du fortelle litt om kurset?

- Kurset er ikke teologisk rettet. Det er fagfeltet verdibasert ledelse, slik det benyttes i mange andre organisasjoner og selskaper. Det vil derfor gi god kompetanse som kan benyttes i hele samfunnet.

Ledelse som fag

Her er det jo verd å nevne at samarbeidet med Menighetsfakultetet (MF) gjør at de som fullfører kurset vil få 10 studiepoeng.

Kurset har et lesepensum og forelesninger. Det som er spesielt er at vi vil bruke case-studier knyttet til deltakernes hjemmemenigheter. Vi oppfordrer derfor alle menighetene til å sende minst to, gjerne tre, ledere. Dermed kan de samarbeide og danne viktige lederteam for menigheten.

 

Seminaret har selvsagt en kostnad. Men kirken ser behovet som så stort, at kirken sentralt vil dekke alle deltakeravgiftene til de som kommer med anbefaling fra menigheten. I tillegg kommer utgifter til studielitteratur, reise og lignende. Noe av det kan dekkes av menigheten, men menigheten kan også søke MNA om støtte basert på individuell søknad.

 

Les alt om kurset her. Legg merke til de ulike menypunktene for å få med alle sidene. Her kan du også søke og melde deg på kurset.

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Jon og Helene Granum-Aanestad er klare for teltleir på Sommerfesten. Les mer
Nye utnevnelser
2018-12-21
Velkommen til denne tverrkirkelige konferansen Torsdag 10. januar 2010 på Union scene i Drammen. Konferansen har som mål å inspirere til å utvikle tilbud som møter barn og unges behov. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone