En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistråd motsetter seg å sende militære til grensen mellom USA og Mexico

Metodistråd motsetter seg å sende militære til grensen mellom USA og Mexico

31.10.2018
Den verdensvide Metodistkirkens råd for kirke og samfunn oppfordrer alle metodister til å arbeide mot vedtaket og stå sammen med asylsøkere.
Metodistråd motsetter seg å sende militære til grensen mellom USA og MexicoPrestene Joel Hortiales (i blått i midten) og David Farley (til høyre for Hortiales) sammen med medlemmer av grensekirken i Tijuana i Mexico. De løfter sine hender ved gjerdet som markerer grensen mellom Mexico og USA. Foto: Mike DuBose, UMNS

Vi har mottatt følgende uttalelse fra «The board of directors of the General Board of Church and Society of The United Methodist Church”, som var samlet 24. til 26. oktober I San Antonio I Texas, USA:

Vi, de øverste tillitsvalgte i rådet for kirke og samfunn, er samlet denne uken i San Antonio, Texas, USA. Vi har fokusert på konsekvensene av den amerikanske regjeringens null-tolleransepolitikk ovenfor immigrantfamilier som søker asyl i USA, og samfunnene som lever langs grensen. Fire av våre reiste til grensen for å forstå bedre de bakenforliggende årsakene til migrasjon, retten til å søke asyl og kriminaliseringen av migranter.

Vår delegasjon hørte historier om menn, kvinner og barn som flykter fra vold og korrupsjon i sine hjemland Honduras, Cuba og Zimbabwe. Gående til fots over bruen «The International Gateway Bridge» fra Matamoros i Mexico, til Brownsvill i Texas. Ved grenseposten blir daglig migranter avvist og tvunget til å vente. Dette er et brudd på USA sin forpliktelse til Genevekonvensjonen. Vår delegasjon møtte ansatte ved «the Federal Public Defenders office» i McAllen i Texas. Her lærte vi om traumene som påføres barna som blir skilt fra sine foreldre, og de massive ressursene som brukes på å rettsforfølge dem som krysser grensen.

Alle kirkeledere, organisasjonsledere og offentlige ansatte ledere som vi møtte uttrykte stor bekymring og frykt for at militære styrker blir utplassert for å møte grupper av flyktninger som beveger seg mot grensen.

Vi er derfor sterkt bekymret for å høre at amerikanske myndigheter mest sannsynlig vil sende militære styrker til grensen.

Metodistkirken (UMC) er fast bestemt på som etterfølgere av Jesus, å arbeide for å eliminere rasisme og vold rettet mot nyankomne migranter til USA.  Videre forkaster vi og står opp mot økende fremmedfrykt, rasisme og voldelige reaksjoner mot migranter i USA, og støtter alle tiltak for å bygge relasjoner mellom mennesker, istedenfor å bygge murer mellom ulike etniske og kulturelle grupper. (UMC resolusjon 3281 «Welcoming the migrant in the US»)

Ledet av vår kirkes lære om sosiale forhold i samfunnet, styrket av vårt bibelske mandat til å ta imot fremmede og trengende (for eksempel 1. Mos. 22, 21, 3. Mos. 19, 34, Matt. 25, 35 og Hebr. 13, 20), og ytterligere styrket av våre opplevelser ved grensen:

- motsetter vi oss beslutningen om å sende militære styrker til grensen mellom USA og Mexico.
- oppfordrer vi alle metodister til å kontakte sine valgte representanter og det amerikanske forsvarsdepartementet for å uttrykke sin motstand mot å sende militære styrker til grensen.
- oppfordrer vi alle metodister til med bønn og fredelige virkemidler om å samle seg, demonstrere og protestere i solidaritet med våre brødre og søstre som søker asyl og tilflukt.
- oppfordrer vi alle metodister til å være vitner ved å være tilstede ved immigrasjonsdomstoler og besøke oppbevaringsleire for immigranter.
- oppfordrer vi alle metodister til å be for de som er berørt og bygge samfunn som ønsker migranter velkommen med medfølelse og nåde.

 

Du kan lese hele beslutningen her.

«The General Board of Church and Society” er et råd som arbeider for sosial rettferdighet, arbeider for å påvirke myndigheter og fremmer fredsbygging ut fra Metodistkirken (UMC). Diakon Kari Hay er medlem av rådet.

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Lignende artikler
Hjelp til Moria
2020-09-10
World Methodist Council uttrykker uro og sterk bekymring for USA sin endrede holdning til Jerusalems internasjonale status. Les mer
Søndag 3. desember markeres global migrasjon i hele den verdensvide Metodistkirken. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone