En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Forslag om å dele kirken vekker stor oppmerksomhet

Forslag om å dele kirken vekker stor oppmerksomhet

07.01.2020
Det er flest positive stemmer, men noen er misfornøyde med både prosess og utfall.
Forslag om å dele kirken vekker stor oppmerksomhet

Det var fredag at vi fikk kjennskap til en avtale som en gruppe på 16 sentrale personer i kirken og i konflikten rundt kirkens syn på menneskelig seksualitet ble kjent. Avtalen har blitt heftig diskutert i sosiale medier, også her i Norden. Biskop Alsted som har vært sentral i gruppen, ga lørdag sine kommentarer om avtalen. Nå kommer også flere andre med kommentarer til avtalen og prosessen.

 

Til Brobyggeren sier hovedstyreleder og delegat til generalkonferansen Audun Westad:

- Jeg ønsker alle løsninger velkommen som kan få oss videre i en mer inkluderende retning. Jeg synes det er synd at vi som verdensvid kirke ikke klarer å holde sammen, men når ting er blitt som det har blitt så synes jeg dette ser ut som en god løsning for mange parter.

Ingen løsninger er perfekte, ei heller denne. Det er mye en kan si her; Hvor er ungdom og unge i disse forhandlingene? Eller hvorfor er det så skjev kjønnsbalanse i utvalget? Og hvorfor er det skjevfordeling mellom lekfolk og ordinerte her? Men gjort er gjort og spist er spist; Nå ligger forslaget her, og det er det vi må ta stilling til. Så får vi heller huske disse aspektene til videre arbeid.

Slik jeg ser det har dette en reell sjanse til å gå gjennom, selv om det selvfølgelig er mange skjær i sjøen som vi må forsere før vi kommer trygt i land med det. Men for første gang på lang tid har vi en sak som virkelig forener oss på de ulike delene av det kirkepolitiske spekteret: Verdig oppsplitting av kirken, avslutter Westad.

 

Tilsynsprest og delegat til generalkonferansen Knut Refsdal sier:

- Jeg har mer tro på denne løsninga enn andre forslag vi har hatt på bordet. Det handler blant annet om at det er en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har fått fram dette, som representerer mange grupperinger i kirken. Så vil jeg si at det er synd at det går mot en splittelse og at vi ikke kan leve sammen med ulike syn. Men sånn som situasjonen er nå, er nok kanskje dette den beste løsningen, selv om jeg ikke har gitt opp at vi i Norge skal klare å finne en vei videre sammen.

Årskonferansen 2019 viste at det er et ganske lite mindretall i Norge som opplever at de ikke kan leve i en kirke som åpner for å leve med «et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet». Hvis forslaget som nå ligger på bordet blir vedtatt av generalkonferansen, vil jeg nok tro at noen få kirker i Norge vil diskutere om de skal melde seg ut. Om dette vil føre til at noen menigheter går ut av Metodistkirken er allikevel ikke sikkert, det vil blant annet avhenge av hvilke løsninger vi klarer å komme opp med.

 

Tilsynsprest Ingull Grefslie sier:

- Jeg støtter det Knut Refsdal sier. Synes også at det er trist at det har kommet til dette, men dersom dette går igjennom kan vi kanskje komme videre. Vi tenker kanskje at det er kirken som har en misjon i verden, men det er Gud som har en misjon i verden, og vi som kirke kalles til å ta del i og være medarbeidere i den misjonen Gud allerede er i gang med. Det er det som skal være vårt fokus og vår framdrift. Dersom ikke vi kan finne en løsning for sameksistens i Norge vil nok noen velge å gå. Dette vil skape splid og sår inn i den enkelte menighet og ødelegge nære relasjoner.

 

Flere av interesseorganisasjonene som er med har offisielt gått ut med støtte til avtalen. Det som blir spennende er hvordan den endelige avtaleteksten blir. Fristen for innlevering av slike forslag til Generalkonferansen 2020 har forlengst passert, men det er en åpning for at årskonferanser kan fremme forslag etter fristens utløp, som kan behandles på generalkonferansen. Brobyggeren er blitt informert om at mer enn en årskonferanse er i gang med prosessen for å innkalle til ekstraordinære årskonferanser med det formål å behandle forslaget og sende det til generalkonferansen.

 

Det er kommet flere, men to tilsvar spesielt som stiller seg skeptiske til avtalen. Prest Jerry Kulah fra Liberia som leder "Africa Initiative" er en av dem. "Africa Initiative" er en uoffisiell gruppe for afrikanske delegater og metodister som samarbeider tett med the Wesleyan Covenant Association, Good News og andre konservative grupper i USA. Kulah liker dårlig at gruppen som forhandlet frem denne avtalen kun inneholdt en afrikaner. Han vurderer fortsatt innholdet i avtalen, men er tydelig på at han ønsker at det er de liberale som bør forlate kirken, og ikke de konservative som vant avstemningene ved den ekstraordinære generalkonferansen i 2019.

Den progressive interessegruppen UM-Forward har kommet med en tresiders kritikk av avtalen. De kritiserer sammensetningen av gruppen og etterlyser flere unge, kvinner og lekfolk i prosessen. De kritiserer også avtalen som politisk og at den er fremforhandlet uten deres kjennskap og innflytelse, og ønsker ikke å kompromisse med konservative eller centrister. De ønsker ikke at konservative skal få med seg $25 millioner. De holder frem sitt forslag New Expressions Worldwide som det vedtaket som må vedtas på generalkonferansen.

 

Avtalen har fått stor oppmerksomhet med en forsideartikkel i the New York Times og innslag på CNN.

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
I stedet for en utsatt årskonferanse, blir det spennende møteplasser på nett denne helgen. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone