En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Informasjon om kirkelige handlinger

Informasjon om kirkelige handlinger

04.04.2020
Oppdaterte retningslinjer.
Informasjon om kirkelige handlinger

 

Kirkelige handlinger

Kabinettet har utarbeidet retningslinjer for smittevern ved kirkelige handlinger med bakgrunn i tilsvarende retningslinjer utarbeidet for Den norske kirke.
Vi ber dere sette dere godt inn i disse retningslinjene før dere forretter kirkelige handlinger.
 

Smittevern regler ved kirkelige handlinger Metodistkirken i Norge

Gudstjenester og kirkelige handlinger:

Regler fastsatt av nasjonale og lokale myndigheter for hvor mange som kan samles til arrangementer, skal følges. Antall deltakere på kirkelige handlinger må tilpasses størrelsen på det aktuelle seremonirommet som skal benyttes, slik at generelle smittevernregler kan følges. De som skal delta i kirkelige handlinger, skal ikke ha akutt luftveisinfeksjon.

Dåp:

Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få personer. Foreldre, søsken og representant for menigheten.
Forutsatt grundig håndvask i forkant, og i forståelse med dåpsfølget, kan dåpshandlingen gjennomføres på vanlig måte uten bruk av hansker: Å tegne korsets tegn på pannen, øse vann over barnets hode, tørke av barnets hode og håndspåleggelse.
Papirserviett brukes til å tørke dåpsbarnets hode. Tøyserviett kan benyttes dersom dåpsfølget har med og håndterer denne.
Andre løsninger som ivaretar smittevernhensynet kan vurderes. Det anbefales at barnet holdes av samme person gjennom dåpshandlingen. Dåpsfatet rengjøres mellom hver dåpshandling. Ved hjemmedåp følges rådene om generelt smittevern.
Dåp av voksne ved hel neddykking: Utsettes til pandemien er overstått, eller nasjonale smittevernregler endres. Dråpesmitte er umulig å unngå ved hel neddykking. (Utpust/utblåsning ved oppstigning.)

Nattverd:

Nattverdelementene blir innviet og konsumert i kirkens fellesskap der Kristus er til stede. Nattverden kan utvides til å inkludere de som er forhindret fra å delta (på grunn av alder, sykdom eller liknende forhold). Slik nattverdfeiring er kun mulig som en del av en direktesendt online-gudstjeneste, der folk deltar i sanntid. Hvis opptak av slike online-gudstjenester blir gjort tilgjengelige på et senere tidspunkt, bør lyttere/seere gjøres oppmerksom på at nattverd kun er mulig når man deltar i sanntid. De som ønsker å delta i nattverden bes om å ha brød og juice tilgjengelig.
På grunn av den nåværende situasjon med smittefare i forbindelse med coronavirus kan nattverd forrettes over telefon til de som er forhindret fra å delta (på grunn av alder, sykdom eller liknende forhold).

Bryllup:

Kirken bør være behjelpelig med å finne gode løsninger for vigsel. Generelle bestemmelser om smittevern følges. Kun brudepar og forlovere bør være tilstede sammen med presten. Forutsatt god håndhygiene i forkant og etterkant, kan forrettende prest gjennomføre ekteskapsinngåelsen og forbønn med håndspåleggelse uten hansker.

Begravelser:

I forkant av begravelsen anbefales det å redusere antall berøringspunkter, ved å ha åpen inngangsdør, benytte trykte salmeark, ikke benytte puter i benkene og lignende. Det forutsettes at de som er til stede ikke har akutt luftveisinfeksjon, og at generelle bestemmelser om smittevern følges. Det gjelder også pårørende som bærer kisten.
For retningslinjer om øvrig renhold av lokalet før og etter hver seremoni, se KAs veiledning Bruk og rengjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19: https://www.riksantikvaren.no/veileder/bruk-og-rengjoring-av-kirkerom-i-forbindelse-med-covid-19

Smågrupper

Tilsynsprestene har fått enkelte henvendelser med spørsmål om å kunne samle smågrupper i kirken. I den forbindelse vil vi gi følgende råd:
"I Norge er det en maksgrense på 5 personer i lokaler som kan tilpasses for 2 meters avstand. Det er regelen vi forholder oss til på nåværende tidspunkt. En gruppe i den størrelsen kan derfor møtes i kirken hvis de holder avstand, og ingen av dem har luftveisinfeksjon. Seter og bord må i etterkant kunne vaskes/sprites fordi coronaviruset overlever i opptil 4 dager på flater. Men husk at man kan være smittet uten å ha symptomer. "
 
Ta kontakt med din tilsynsprest hvis du har spørsmål til dette!
Med ønske om en velsignet påske!


Vidar Bjerkseth                           Knut Refsdal                       Johanna Lundereng

HMS-rådgiver                               Tilsynsprest                          Daglig leder

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler
I stedet for en utsatt årskonferanse, blir det spennende møteplasser på nett denne helgen. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone