En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Sommerfesten 2020 er avlyst

Sommerfesten 2020 er avlyst

21.04.2020
Nå er avgjørelsen tatt om at Sommerfesten 2020 som skulle vært i Stavern i slutten av juli må avlyses grunnet koronasituasjonen.
Sommerfesten 2020 er avlystSommerfesten 2020 er avlyst. Det blir derfor ingen slike samlinger som vi ser på bildet fra 2019.

 

Digital utgave?

Med avlysningen av Sommerfesten mister Metodistkirken sitt store møtested dette året. Vi er jo i en tid der kirker over hele landet, og hele verden for så vidt, har jo blitt digitalisert i rekordfart og holder gudstjenester i mange varianter og andre arrangementer på nett. Vil det bli en utgave av Sommerfesten på nett?

- Vi ser på mulighetene for å få til noe på nett som gir en smak av Sommerfest, svarer Hilde Marie Movafagh. Det ser ut for at vi skal få til noe, men vi har akkurat begynt å tenke på det, så vi er ikke kommet så langt enda.

 

Coronasituasjonen

Steinar Hjerpseth, leder av Sommerfestkomiteen, hvorfor har dere nå valgt å avlyse?

- Grunnen til at vi dessverre har måttet se oss nødt til å avlyse årets Sommerfest er konsekvensen av koronapandemien som vi alle er berørt av. Alle samlinger på mer enn fem personer er ikke lov før 15. juni. Hva som skjer deretter vet vi ikke enda. Det er samtidig liten grunn til å tro at det vil gå så fort fra det å kunne samles fem personer og til å avholde en sommerfestival. Dessuten er Sommerfesten et stort arrangement med mange avtaler og forberedelser som gjør at vi ikke kan vente stort lenger med å bestemme om vi gjennomfører eller ikke.
Alle planer var klare, og påmeldingen skulle til å settes i gang da de strenge og nødvendige tiltakene i Norge ble satt i gang. Det ble klart at alle samlinger i kirkene i likhet med alle andre arrangementer og all virksomhet som samler mennesker måtte avlyses. Sommerfestkomiteen har fulgt tett med på utviklingen og særlig de regler som gjaldt større arrangementer.

Et komplisert arrangement

- Vi samarbeider jo med fire andre organisasjoner om sommeren på folkehøyskolen i Stavern, og den ene etter den andre avlyste sin festival, forteller Sommerfestkoordinator Hilde Marie Movafagh. - Vi vurderte en stund å gjennomføre en enklere utgave av Sommerfesten, men vi så at restriksjonene rundt avstand mellom mennesker, bespisning, overnatting og det ansvaret vi ville ha for smittevern at vi så at Sommerfesten ikke lot seg gjennomføre. Dessuten, i en situasjon hvor hele samfunnet gjør en solid dugnadsinnsats, og hvor kirkene er med på det, kjennes det veldig feil å gå mot strømmen og nå jobbe for å samle flere hundre metodister til festival. Skulle vi fått til det måtte vi kjørt massiv PR nå. Det er ikke nå vi som kirke skal være motkulturelle, vi skal være med på dugnaden, og det innebærer å avlyse våre arrangementer og støtte opp om smitteverntiltakene.

Barn og ungdom

Når Sommerfesten avlyses betyr det at mange barn og unge ikke kommer seg på leir. MBU-konsulent Lisa Kristin Hanielsen, hva vil du si til dem?

- For mange av oss har Sommerfesten blitt en fast del av sommeren, og for noen av barna og de unge har de faktisk aldri opplevd en sommer uten sommerfest. Selv om vi har hatt noen endringer underveis, så har sommerfest og leirliv vært en selvsagt del av sommerferien.  Og det kanskje viktigste med leir er jo det sosiale. Mange av menighetene våre er små, og da blir kanskje sommerfesten det ene møtepunktet man har med jevnaldrende metodister gjennom året. Det er det jo vanskelig å erstatte, om vi enn har tilgang på mange digitale hjelpemidler. Derfor tror jeg det viktigste er å si; vi kommer tilbake. Vi skal ha sommerfest igjen! Vi skal møte vennene våre, ha leir og knytte kontakter. Vi skal bruke tiden nå, og lage en enda bedre sommerfest til neste år.

- Det er jeg helt enig i, sier Steinar Hjerpseth. - Vi hadde mange gode planer for årets Sommerfest og mye vil vi ta med oss til neste år! Ikke minst når det gjelder talere og seminarer etc. Vi ser fram til å forberede neste års Sommerfest og satser på at savnet i år blir såpass stort at vi neste år blir en kjempesuksess!


Avslysningen ble anbefalt av Sommerfestkomiteen, enstemmig støttet i MNA og enstemmig vedtatt i hovedstyret.

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone