En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nye koronaregler åpner for gudstjenester

Nye koronaregler åpner for gudstjenester

01.05.2020
Nye koronaregler åpner for gudstjenester

 

På pressekonferansen torsdag denne uken informerte helse- og omsorgsminister Bent Høie om at regjeringen nå åpner for arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlige steder. De nye reglene forutsetter at en ansvarlig arrangør står bak arrangementet, og at det gjøres smittehindrende tiltak som blant annet å legge til rette for en meter avstand mellom deltakerne. De nye reglene gjelder fra 7. mai, og gjør at vi kan begynne å forberede oss til igjen å samles til gudstjenester.
 
Sammen med Norges Kristne Råd jobber vår kirkes Ressursgruppe for å få på plass en smittevernveileder for menighetene. Den vil bli sendt menighetene så snart den er klar.
 
Vi viser for øvrig til følgende orientering lagt ut på nettsiden til Norge Kristne Råd:
 
Norges Kristne Råd har de siste dagene jobbet med å ferdigstille en smittevernveileder for kirkene, med tanke på en gradvis gjenåpning av kirkene for gudstjenester fremover.
Hermansen sier at gjenåpning for gudstjenester må skje gradvis og i kontrollerte former slik at vi bidrar til felles innsats for å hindre smitte, derfor er det viktig for oss å få på plass en felles veileder for kirkene.
 
Veilederen inneholder smittevernregler for hvordan gudstjenester og andre kirkelige handlinger kan gjenopptas på en forsvarlig måte.
 
Norges Kristne Råd vil i løpet av få dager sende sitt forslag til bransjestandard til departementet og håper på rask tilbakemelding. – Når menigheter har innarbeidet tiltakene for smittevern, kan kirkene åpne igjen, sier Hermansen
 
Norges Kristne Råd arbeider parallelt med en veileder for aktivitet for barn og unge i kirkene.
 
– Selv om kirkene har gjort en stor innsats når det gjelder å flytte gudstjenester over på digitale plattformer, savner vi å kunne møtes til fellesskap i kirkene og gleder oss over at det nå vil bli mulig i samsvar med de retningslinjer som fremkom av pressekonferansen, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

 

Knut Refsdal, Johanna Lundereng og Vidar S. Bjerkseth

Tilsynsprest, daglig leder og HR-rådgiver

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26
Lignende artikler

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone