En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Smittevernveileder for menighetene og ansatte

Smittevernveileder for menighetene og ansatte

06.05.2020
Smittevernveileder for menighetene og ansatte

Fra ressursgruppen har det kommet en smittevernveileder som skal behandles og implementeres i alle menighetene. Du finner veilederen og alt utsendt materiell i forbindelse med koronaviruset på denne siden.

Veilederen vil bli oppdatert når det foreligger nye retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene.

Fra forordet:

Denne veilederen gir råd og føringer for smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av gudstjenester og andre samlinger i regi av Metodistkirkens menigheter. Formålet er å redusere mulighet for smittespredning etter hvert som kirkene åpnes opp igjen i takt med samfunnet for øvrig.

Smittevernveilederen bygger på veileder utarbeidet av Norges Kristne Råd (godkjent 04.05.2020). Denne er utarbeidet etter mal for bransjestandarder utgitt av Folkehelseinstituttet 28.04.2020. Den vil bli oppdatert i samsvar med endrede råd fra sentrale helsemyndigheter og ved andre behov. Nye versjoner vil da erstatte tidligere utgaver.

Smittevernveilederen er tilpasset for Metodistkirkens menigheter, men må også tilpasses lokale forhold. Dokumentet inneholder også smittevernveileder for barne- og ungdomsarbeidet, samt en sjekkliste som skal benyttes. Spørsmål kan rettes til tilsynsprestene eller Ressursgruppa.

 

Nå skal de gjennomgås og tilpasses i den enkelte menighet.

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Bli fadder!
2019-09-26

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone